Uudised

Versiooniuuendus 8.7: tööaja arvestuse funktsionaasus
PlanPro versioonis 8.7 on valmis saanud tööaja planeerimise funktsionaalsus.   Ajakulu planeerimine ja tegelik ajakasutus (Töö)aeg on piiratud ressurss ja sellega tuleb töötajatele töökohustuste seadmisel arvestada. Oluline on aega õigesti planeerida ning lisaks sellele, et mõelda, mida tegemata jätta, tasub alati kaaluda, kas olemasolevaid tegevusi on võimalik optimeerida. Paljude (kontori)töötajate
PlanPro raportite keskkonna uuendus Moldovas
PlanPro aitab Moldova avalikus sektoris vähendada bürokraatiat ning parandada valitsuse tegevuste läbipaistvust, samuti raportite kvaliteeti ja kättesaadavust. PlanPro tööplaanide, strateegiliste eesmärkide ja monitooringu infosüsteem on edukalt rakendatud Moldova Vabariigis juba 2014. aastast: Riigikantselei kasutab PlanPro tarkvara erinevate Moldova riiklike tegevuskavade ja rahvusvaheliselt finantseeritavate projektide haldamiseks ning Välisministeerium EL assotsiatsioonilepingust tulenevate eesmärkide, tööplaanide ja strateegiliste
Versiooniuuendus 8.6: uued võimalused aruannetes
Anname igas kuus välja vähemalt ühe PlanPro versiooniuuenduse ja teavitame kõiki kliente funktsionaalsuse täiendustest ja muudest muudatustest. Oleme jõudnud uuema suurema versioonitähiseni. PlanPro tööplaani aruannete moodul on läbinud uuenduskuuri ning lisandunud on mitmeid uusi valikuid. Aruannetes kuvatavaid andmeid saab grupeerida struktuuri, strateegia, riskide, tegevuskavade, partnerite, eelarve järgi või erinevaid valikuid
Versiooniuuendus 8.5:  OWASP ASVS L2 vastavus; täielikult uuenenud arenguvestluste moodul
PlanPro tarkvara vastab OWASP ASVS L2 nõuetele Tarkvara läbis kolmandate sertifitseeritud audiitorite poolt turbetestid ning vastab OWASP (Open Web Application Security Project) rakenduste turvanõuete standardi ASVS (Application Security Verification Standard) Level 2 nõuetele.   Valminud on lõplikult uus, paljude võimalustega vestluste moodul Uuenenud vestluste moodul on kiirem ja paindlikum, rõhku oleme
Montenegro valitsus võtab kasutusele PlanPro tarkvara
Meil on hea meel teatada, et Montenegro Vabariigi valitsus otsustas strateegilise planeerimise ja täitmise monitoorimise abivahendina kasutusele võtta PlanPro tarkvara. PlanPro juurutati esialgu pilootprojektina neljas ministeeriumis ministeeriumite tööplaanide ja projektide planeerimiseks-jälgimiseks ning Riigikantseleis valitsuse tööplaani ja strateegiliste eesmärkide keskseks jälgimiseks ja monitoorimiseks. Edaspidi on plaan PlanPro keskselt kasutusele võtta üleriigiliselt
PlanPro on kättesaadav Riigipilves
Meil on hea meel teatada, et PlanPro on nüüdsest majutatud ning teenusena kättesaadav ka riigipilve vahendusel. Riigipilv on riiklikult hallatud pilvkeskkond, mis võimaldab pakkuda avalikule sektorile keskseid IT-taristu lahendusi ja teenuseid. Riigipilve projekti eest vastutab Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS). Täpsema info Riigipilve kohta leiate siit.
PlanPro aitab tõhustada riskijuhtimise protsesse – uued võimalused riskihalduse moodulis
PlanPro aitab tõhustada riskijuhtimise protsesse – uued võimalused riskihalduse moodulis Iga organisatsiooni tegevus on seotud riskidega, mis otseselt või kaudselt, tekivad sisemiste protsesside, inimeste, tegevuste, süsteemide või väliste sündmuste sobimatusest. Näiteks levinumad on juhtimise ja kontrolli risk, õigusaktidega seotud risk, inimressursi risk, IT risk, protsessirisk, mudelirisk, likviidsusrisk, tururisk ja äririsk.
Versiooniuuendus 8.4: lisaväljad tegevuse vormil; ID-kaardiga sisselogimine; personaalsed tegevused
Versiooniuuendus 8.4 hõlmab lisaks paljudele kasutajamugavusega seotud parendustele ka funktsionaalsuse täiendusi. Olulisemad täiendused on:   Custom andmeväljadega tegevuse vorm Tegevuskaardile on võimalik vastavalt organisatsiooni vajadustele lisada andmevälju ning need kuvatakse tegevuskaardil eraldi tab’ina. Lisaväljade loomine on lihtne – selleks ei ole vaja kasutada eraldi arendaja abi.   Isiklikud tegevused Iga kasutaja
Vesiooniuuendus 8.3: Loodud tööaja planeerimise võimalus; uuenenud vasak menüü
Meil on hea meel teatada, etPlanPro planeermise tarkvara funktsionaalus on täienenud. Loodud tööaja ressursi planeerimise võimalus, mis aitab kogu meeskonna aega planeerida. See tähendab, et töötaja kalendrisse saab kellaajaliselt broneerida aja mingi ülesande täitmiseks. Loodud liidesed tööaja arvestuse infosüsteemide ja väliste kalendritega. Uuendatud vasakut menüüd, mis peaks kiirendama navigeerimist erinevate