PlanPro versiooniuuendus 9.1.3: täiendused aktiivsuslogis ja e-maili teavituses, finantsallikate periodiseerimine eelarve planeerimise lahenduses

Seekord oleme pannud rõhku nii kiiruse optimeerimisele kui ka lisanud aktiivsuslogisse kasulikku infot ja veelgi täiustanud avaliku sektori teenusepõhise eelarve planeerimise lahendust. Eelarve finantsallikate periodiseerimine, broneeritud kulud-tulud-investeeringud, rahaseis ja ettemaks Kui ...

PlanPro versiooniuuendus 9.1.2: uued vestluste töövood; eelarvekontode automaatsed seosed ja valemid

Käesolevas versiooniuuenduses on klientide vajadustest lähtuvalt lisandunud vestluste moodulisse mõned uued töövood ning paindlikumad võimalused asutusteüleste personalivestluste läbiviimiseks. Lisaks on tehtud kasutajamugavust silmas pidades tarkvaras läbivalt erinevaid täiendusi.   ...

PlanPro versiooniuuendus 9.1.1: täienenud Gantt; uued filtrid; mugavam töötaja isikliku eesmärgi seostamine strateegiaga

Me teeme klientidega pidevat koostööd, et tarkvara vastaks nende vajadustele. Paneme kirja kõik klientide soovid ja ideed ning realiseerime need jooksvalt tooteuuenduste käigus. Täienenud Gantt graafiku vaade Oleme lisanud erinevaid võimalusi projektide mugavamaks haldamiseks. Gantti graafiku ...

PlanPro versiooniuuendus 9.1.0: parem haldusala ülene tegevuste ja eelarve planeerimine

Me kuulame oma kliente ja töötame igapäevaselt selle nimel, et PlanPro aitaks nii suurtel, keskmistel kui ka väikestel organisatsioonidel katta neid vajadusi, mille jaoks tarkvara on kasutusele võetud. Areneme ja kasvame koos oma klientidega ning läbi pideva tootearenduse saame pakkuda üha rohkemõ ...

Montenegro valitsus võttis üleriigiliselt kasutusele PlanPro arendatud planeerimistarkvara

PlanPro võitis 2020. aasta kevadel Montenegro Vabariigi valitsuse poolt väljakuulutatud hanke ühtse üleriigilise strateegilise planeerimise ja raporteerimise tarkvara väljatöötamiseks, tarkvara on nüüdseks ka kõigis ministeeriumites juurutatud. Eestist kaks korda väiksemas Montenegros on ...

PlanPro versiooniuuendus 9.0: uuenenud kasutajaliides, täiendused strateegia ja eelarve moodulites

Meil on hea meel teatada, et PlanPro tarkvara on uuenduste käigus saanud moodsama väljanägemise. Paari kuu jooksul testisid lahendust mitmes etapis meie erinevad kliendid ja saime hulgaliselt ettepanekud, mida võiks veel paremini teha. Vastavalt tagasisidele viidigi sisse hulk täiendusi ja ...