Paketid ja hinnad

Leia oma organisatsiooni vajadustele vastav pakett. 

VESTLUSED

2€

kasutaja

KELLELE SOBIB?

Neile, kes soovivad viia arengu- ja teised vestlused ning küsitlused kiirelt ja lihtsalt uuele tasemele.

PAKETIS SISALDUB:

Vestlused pakett

Baastasu 50 €/ KUU

STANDARD

6€

kasutaja

KELLELE SOBIB?

Laiendatavate võimalustega lahendus projektijuhtimiseks ja tulemusjuhtimiseks.

PAKETIS SISALDUB:

Vestlused pakett

Projektide ja tööülesannete, strateegia moodulid

Baastasu 100 €/ KUU

PRO

9€

kasutaja

KELLELE SOBIB?

Organisatsioonidele, kelle eesmärgiks on digitaliseerida võimalikult palju sisemisi protsesse.

PAKETIS SISALDUB:

Vestlused pakett

STANDARD pakett

Ajaarvestuse, riski ja eelarve moodulid

Baastasu 100 €/ KUU

ENTERPRISE

Kokkuleppel

KELLELE SOBIB?

Mõeldud suurtele ettevõtetele ja avalikule sektorile terviklikuks juhtimislahenduseks.

PAKETIS SISALDUB:

Vestlused pakett

PRO pakett

PlanPro kasutustasu sõltub kasutajate arvust, kasutatavatest moodulite arvust ning sellest, kas kasutate tarkvara pilvelahendusena (meie server asub Eestis) või paigaldate oma serverisse (on-site). Lisandub ühekordne seadistustasu, mis sisaldab kliendile keskkonna loomist, seadistusi (sh põhjalikku nõustamist vestluste mooduli juurutamisel, vestluse vormide loomist) ja peakasutajate koolitust. Kasutajatuge osutame peakasutajatele hoolduslepingus kokkulepitud mahus. 

Suurema kasutajate arvu korral soodsam hind! Personaalse pakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust!

Soovi korral juurde tellitavad võimalused:

Analüüs ja tugi tarkvara juurutamisel (alates 1500 eur)

Aitame kaardistada sisemisi protsesse: kuidas toimub pikaajaline ja lühiajaline planeerimine, tegevusplaanide koostamine, aruandlus jne. Analüüsi tulemusena toome välja hetkeolukorra kitsaskohad ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta, samuti saame tarkvara juba konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt kasutuselevõtmiseks seadistada.

Andmesisestus ja/või andmete import Excelist (hind kokkuleppel)

Andmete sisseviimine tarkvarasse aitab ka andmeid korrastada. Vajadusel saame pakkuda tarkvara juurutuse käigus lisateenusena ka andmesisestust või andmete importimist Exceli failidest.

On-site installatsiooni korral tarkvara haldus (hind kokkuleppel)

Versiooniuuenduste paigaldamine ja tarkvara jooksev seadistamine, peakasutajate nõustamine.

Hinnad kehtivad viimasele PlanPro versioonile ning lisandub käibemaks.

Pakettide võrdlus

Moodulid: projektijuhtimine ja tööülesannete haldamine, tegevuskavad, strateegia, eelarve, riskid, partnerid, ajaarvestus, vestlused.

VESTLUSED AINULT VESTLUSED STANDARD PRO ENTERPRISE
Arenguvestluste, katseajavestluste jm läbiviimine
360-kraadi tagasiside
Rahulolu-uuringud, lahkumisintervjuud jt küsitlused
Kompetentside hindamine
Juhil võimalus vestluse läbiviimine edasi delegeerida
Raportid ja visuaalsed ülevaated
Süsteemis peetud vestluse allalaadimine pdf’ina
Väljaspool süsteemi peetud vestluste üleslaadimine failina
Automaatsed e-maili teavitused ja meeldetuletused
E-maili teavituse mallid, väljasaatmise ajatamine
Loe lisaks: Arenguvestlused
PROJEKTIJUHTIMINE JA TÖÖDE HALDAMINE AINULT VESTLUSED STANDARD PRO ENTERPRISE
Tööülesannete ja projektide haldamine (kuupäevad, tüüp, meeskond, prioriteet, staatus, kommentaarid, etpid jm)
Aktiivsuslogi (meeskonna infovahetus)
Nimekirjavaade
Tahvelvaade e. kanban
Gantti graafik
Ajakava vaade
Kalendervaade
Võimalus töötaja tööülesanded siduda tulemusvestluse vormiga
Automaatsed E-maili teavitused kaastäitjaks või vastutajaks lisamise, raporti lisamise, tähtaja lähenemise jm kohta
Tegevuskaardi lisaväljad
Protsesside põhised vaated
Alamkavad, sh hankeplaan
Loe lisaks: Projektijuhtimine ja tööde haldamine
STRATEEGIAAINULT VESTLUSEDSTANDARDPROENTERPRISE
Strateegilised eesmärgid (pikaajalised, lühiajalised, valdkondlikud, teenused jm) 
Mõõdikud, alg-, vahe- ja sihttasemed 
Võimalus töötajate tööülesandeid siduda strateegiliste eesmärkidega 
Strateegilise eesmärgi eest vastutaja määramine 
Tegeliku tulemuse raporteerimine 
Loe lisaks: Strateegiline juhtimine    
RISKIDAINULT VESTLUSEDSTANDARDPROENTERPRISE
Riskide register hierarhiana (tasemete arv ei ole piiratud)  
Riskide register hierarhiana (tasemete arv ei ole piiratud)  
E-ITS moodulite, meetmete, ohtude haldamine  
Võimalus tööülesandeid siduda riskidega  
Riski eest vastutaja määramine  
Riski tüübi määramine  
Riski mõju tüübi, mõju suuruse ja tõenäosuse hindamine  
Riski taseme automaatne arvutus  
Riskidele kirjelduste, kontrollide jm kommentaaride lisamine  
Juhtumite/intsidentide haldamine  
Loe lisaks: Riskijuhtimine    
PARTNERIDAINULT VESTLUSEDSTANDARDPROENTERPRISE
Allasutused, kliendid, koostööpartnerid 
Eesmärkide ja tööülesannete jagamine tütar- või sidusettevõtetega   
EELARVEAINULT VESTLUSEDSTANDARDPROENTERPRISE
Kontod (tulu, kulu, investeeringud)  
Eelarve periodiseerimine  
Tööülesannetele ja projektidele eelarve lisamine  
Tööülesannetele ja projektidele eelarve finantsallikate määramine  
Eelarve kontrollsummade määramine kontode lõikes  
Tegeliku eelarve täitmine  
Loe lisaks: Eelarve koostamine    

 

AJAARVESTUSAINULT VESTLUSEDSTANDARDPROENTERPRISE
Tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine meeskonnaliikmete lõikes  
Tööülesande täitmiseks tegelikult kulunud aja raporteerimine jooksvalt või ühekorraga  
Tegevusele aja planeerimine ja tegeliku ajakulu märkimine  
Ajakava vaade  
Kalendervaade  
Tööaja mõõtmine e. pildistamine tegevusmudelite alusel  
Loe lisaks: Tööaja planeerimine    
TEHNILISED VÕIMALUSEDAINULT VESTLUSEDSTANDARDPROENTERPRISE
Struktuuri hierarhia (osakonnad, juhid) ja töötajate andmed
Azure AD või ldap liides
Single-Sign-On (SSO)
On-site installatsioon ja oma domeeninimi (planpro.firma.ee)   
Oma domeeninimi pilves (firma.planpro.ee)lisatasu eestlisatasu eestlisatasu eest
Liidestus teiste väliste süsteemidega   lisatasu eest
Multi-asutuste installatsioon   
Erilahendused ja -arendused   
Eraldi seadistatavad e-mailiteavitused   
Avalikud html-aruanded intranetis või veebis publitseerimiseks   
Kasutajatugi vastavalt SLA teenustaseme leppelekokkuleppelkokkuleppelkokkuleppel

PlanPro tarkvara täieneb ja areneb koostöös meie klientidega pidevalt, anname versiooniuuendusi välja 1-2 korda kuus. Meie serveris olevatele klientide keskkondade le paigaldame versiooniuuenduse alati ise. Kui tarkvara on kliendi serveris, siis paigaldab uuenduse kliendi IT, aga võite uuendamise tellida ka meilt (sõltub lepingust). Versiooniuuenduse paigaldamine võtab tavaliselt aega vaid mõni minuti.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

PlanPro on tööde kavandamise, teostamise ja jälgimise tarkvara. Kuid mitte ainult. PlanPro kui terviklik juhtimistarkvara sisaldab võimalusi erinevate sisemiste protsesside juhtimiseks, hõlmates nii strateegilist planeerimist, tööülesannete haldamist, riskijuhtimist, eelarvestamist, ajaarvestust kuni arengu- ja tulemusvestluste ning kompetentside hindamiseni välja.

Probleemid, mida PlanPro lahendab, on olemas igas ettevõttes ja organisatsioonis: kuidas me seame sihte ja eesmärke, kuidas viime need igapäevaellu ja iga töötajani ning kuidas me veendume, et liigume oma seatud eesmärkide suunas.

PlanPro tarkvara on juba täna kasutusel väga erinevates sektorites: riigiasutused, kohalikud omavalitsused, tervishoid, haridus, tööstus, teenindus.

Tutvu ka meie klientide kogemuslugudega.

Excel ei sobi kasutamiseks infosüsteemina, kuna on tabelarvutusprogramm!

PlanPro on terviklik äritarkvara, mis muudab organisatsiooni sisemised protsessid oluliselt kiiremaks ning jälgitavamaks. Andmete sisseviimine PlanProsse aitab ka andmeid korrastada, dubleerimist vältida ning vähendada digitaalset fragmenteeritust organisatsioonis ja selle allüksustes. Näiteks kui praegu on projektid või osakonna tööülesanded eri dokumentides, siis PlanPro tarkvarasse andmete sisestamisel info ühtlustub.

Vajadusel saame pakkuda tarkvara juurutuse käigus lisateenusena ka korrastatud andmete ületoomist Exceli failidest.

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele. Kõiki mooduleid ei pea kohe kasutama, kui organisatsioon selleks veel valmis ei ole; mittekasutatavad moodulid saab välja lülitada.

Meie kogemus näitab, et sageli alustatakse juurutamist näiteks ühest moodulist (näiteks vestlused või tööülesanded koos strateegiliste eesmärkidega) ning seejärel võetakse kasutusele täiendavaid võimalusi nagu näiteks riskide haldamine (sh E-ITS), tööaja planeerimine ja/või mõõtmine, eelarve koostamine.

Valides pilvelahenduse, ei võta esmane seadistamine kaua aega: meie loome kliendile keskkonna, teeme liidestuse Active Directory või Azure ADga struktuuri ja kasutajate impordiks (loomulikult on võimalus ka käsitsi kasutajakontosid luua). Seejärel viime läbi peakasutajate koolituse, anname ligipääsu juhenditele. Kui valite on-premise lahenduse, siis oleme samuti nõu ja jõuga abiks.

PlanPro tarkvara juurutusprotsessi pikkus varieerub ning sõltub sellest, millised moodulid kasutusele võetakse, millised on tänased (äri)protsessid, kas ja kui palju PlanPro tiimilt vajatakse abi või klient teeb seda oma meeskonnaga iseseisvalt. Oluline on meeles pidada, et mida suurem organisatsioon ja keerulisemad protsessid, seda kauem aega peab arvestama tarkvara integeerimiseks sisemistesse protsessidesse.

Meil on mitmeid suurepäraseid näiteid, kus tänu aktiivsele personalijuhile saadi organisatsioonis esimeste arengu- ja tulemusvestlustega alustada juba nädal peale PlanProga lepingu sõlmimist.

Ühe mooduli juurutusprotsessi (vestluste mooduli näitel) kohta saab rohkem lugeda SIIN.

Jah, saab! Samas, pikaajalisele kogemusele ja parimale praktikale tuginedes ei soovita me olemasolevate andmete 1:1 ülekandmist süsteemi.

Tarkvara eduka kasutamise üks eeldus on see, et andmed ja protsessid uuenevad samuti, mitte ei viida olemasolevaid praktikaid uude süsteemi. Kui aga näiteks on PlanProsse juba kantud strateegilised eesmärgid ja süsteemi lisatakse tööülesanded, siis nende andmete omavaheline seostamine strateegia on võimalik juba tarkavaras endas masstoimingute abil.

Kindlasti on abi võimekast peakasutajast ning soovi korral saame lisateenusena pakkuda juba korrastatud andmete ületoomist PlanPro’sse kas andmesisestuse või Excelist importimise näol.

Kui sageli on nii, et sidusasutused töötavad igaüks oma või iseseisvate lahendustega, siis PlanPros saavad need asutused töötada ühe tsentraliseeritud lahendusega ja ühtses inforuumis. PlanPros saab iga tütarettevõte või haldusala asutus oma konto ehk “pesa”. Seotud ettevõtted/asutused saavad omavahel ühiste eesmärkide täitmiseks tööülesandeid jagada ja teha koostööd, seda nii kindlate projektide raames kui ka näiteks ühise eelarve planeerimisel. Töötajad näevad vaid oma ettevõtte/ asutuse andmeid ning seda infot, mis on ühine mõne teise ettevõtte/asutusega. Ka vestluse vormid võivad olla igal organisatsioonil täiesti erinevad, vajadusel saab vestlusi mugavalt läbi viia ka nii, et töötaja on ühes asutuses ja juht teises.

Tsentraliseeritud lahendus võimaldab on-premise variandi puhul vähendada näiteks järgmisi kulusid:

  • Hoolduskulud, kuna hooldust tuleb ette näha ainult ühe lahenduse puhul;
  • IT personalikulud, sest vajalike töötajate arv on väiksem ja neid saab koolitada hoopis tsentraliseeritud lahendust administreerima ja seadistama;
  • Infrastruktuuriga seotud kulud, kuna iga asutus ei vaja oma serveriressursse.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Võta ühendust ja lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab:

Tere!

Kas Sa vajad abi sobiva paketi valimisel?


Räägi meie eksperdiga ja leiame koos teie organisatsioonile sobiva PlanPro lahenduse.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED PlanPro tarkvaras

TASUTA VEEBISEMINAR

9. mail kell 10.00

Vestluste mooduli võimalusi tutvustab:
Reelika Ristolainen, kliendihaldur-konsultant

Reelika_Ristolainen