Blogi

Kliendilugu: Tootmisettevõte MDC Max Daetwyler saavutas PlanPro kasutuselevõtuga märkimisväärse ajasäästu

Masinaehitusettevõttes MDC Max Daetwyler on PlanPro tarkvara kasutuselevõtt arenguvestluste, katseaja lõpu vestluste jt personalivestluste protsessi märksa efektiivsemaks muutnud ning ajasääst on märkimisväärne, kinnitab ettevõtte personalispetsialist Algi Van Rens. Vestlusi peetakse ka tootmistöötajatega, mis ei ole Eestis väga tavapärane.

Algi Van Rens, MDC Max Datewyler personalispetsialist

Mis sai tarkvara valikul määravaks?

Vajadus tarkvara järele tekkis paar aastat tagasi soovist leida arenguvestluste läbiviimiseks praktilisem ja aegasäästvam lahendus. Varem toimus andmete kogumine paberkandjal – dokumentide blanketid olid koostatud Wordis ja Excelis, töötajad täitsid neid enamasti käsitsi ning kokkukogutud andmete analüüs oli keeruline ja aeganõudev.

Tarkvaralahenduse valimise käigus tutvus personaliosakond erinevate võimalustega ning PlanPro vastas ootustele kõige paremini.

MDC Daetwyerile on väga oluline, et tarkvara võimaldaks hallata erinevaid vestlusi ning oleks oma ülesehituselt loogiline ja kasutajasõbralik. Lisaks oli tähtis andmete turvalisus – pilvelahenduse asemel võeti ettevõtte turvapoliitikast lähtudes kasutusele on-premise lahendus ehk PlanPro tarkvara on paigaldatud ettevõtte oma serverisse. Kuna suurem osa ettevõtte personalist kõneleb vene keelt, siis tuli silmas pidada, et tarkvara oleks kasutatav nii eesti kui vene keeles.

Kogu juurutamise protsess käis kiirelt – lepingu allkirjastamisest esimeste arenguvestlustega alustamiseni kulus kokku umbes 2 kuud. Sealjuures nõudis suurema osa ajast värske pilguga vestluse vormide ülevaatamine – millised teemasid vestluse vormidel käsitleda ja milliseid küsimusi küsida. Tarkvara kasutuselevõtt tõi lauale kogu arenguvestluse sisulise poole – miks seda on vaja ning miks ei piisa vastusest nagu „Hästi!“ või „Kõik on korras“. Süsteemi sai sisse tõmmatud ka varasemate aastate vestluse vormid failidena, et oleks kohe ees, mis sai eelmisel aastal vestlusel räägitud.

Tarkvara rakendamise alguses käis PlanPro esindaja ettevõttes kohapeal infotunde ja koolitust läbi viimas. Juhtidele oli alguses ka vaja selgitada, et tarkvara on abivahend vestluste protsessi lihtsustamiseks ning kindlasti ei asenda see näost näkku vestlust. Nüüdseks on töötajad programmi kenasti omaks võtnud.

“Siinkohal pean kiitma PlanPro kasutajatuge – koostöö sujub meil suurepäraselt, kõik meie erisoovid on suudetud ellu rakendada ning vastused küsimustele saab alati kiirelt. Meeldib ka väga, et saame jooksvalt infot versiooniuuenduste kohta (uued funktsioonid ja veelgi mugavamad lahendused) ning on näha, et tarkvara arendamisse panustatakse,“ tunnustab Algi.

Saame jooksvalt infot versiooniuuenduste kohta (uued funktsioonid ja veelgi mugavamad lahendused) ning on näha, et tarkvara arendamisse panustatakse.

Saame jooksvalt infot versiooniuuenduste kohta ning on näha, et tarkvara arendamisse panustatakse.

Ajasääst on märkimisväärne

Lisaks arenguvestlustele haldab MDC Daetwyer PlanPros ka uute töötajate küsimustikke ja tagasisidet, katseaja vestlusi ning kogub tagasisidet töölt lahkujatelt. Ettevõttesiseste juhendamiste kohta on välja töötatud ja kasutusel tagasisideankeedid juhendatavale ja juhendajale.

„Väga tore on PlanPro lahendus, et eelmises vestluses kokkulepitud tegevused ja eesmärgid saab automaatselt ka uuele ankeedile kanda ning ükski kokkulepe ei unune ära,“ rõõmustab Algi.

Kõikidele töötajatele on loodud PlanPro konto, kus nad saavad igal ajal ise endaga seotud vestlusi vaadata ja üle lugeda. Enne arenguvestlust täidavad kõik PlanPros ise oma ankeedi, andes tagasisidet oma töö kohta, sisestades järgmise perioodi eesmärgid ning ettepanekud. Vestlustega on hõlmatud ka tootmistöötajad. Täidetakse nii kodus kui ka ettevõttes kohapeal, kus on selleks vastav võimalus ja ligipääs olemas.

Algi rõhutab: “Kindlasti ei tasu karta, et tootmistöötajad ei oska või saa hakkama programmi kasutamisega. Valida tasub selline koostööpartner, kes arvestab Teie ettevõtte vajadustega ning on valmis pakkuma ka erilahendusi.

PlanPro suurim kasutegur meie jaoks ongi see, et kogu info toimunud vestluste kohta on leitav ühest kohast. Juhtidel on mõne hiireklikiga juurdepääs oma inimeste infole ning töötaja saab ise saab ka alati oma varasemaid vestlusi vaadata ja näha, millised olid kokkulepped ja eesmärgid.

Personaliosakonnas saame välja võtta erinevaid raporteid ning ajasääst on märkimisväärne. Otseselt me pole küll mõõtnud, mitu tundi me ühe vestluse pealt võrreldes varasemaga aega kokku hoiame, kuid ära on jäänud erinevad tegevused nagu info sisestamine arvutisse käsitsi kirjutatud ankeetidelt, tõlkimine vastavalt vene või eesti keelde, ankeetide skänneerimine ja salvestamine serverisse ning personalimappidesse. Oluliselt on vähenenud info vahendamisele kuluv aeg. On olemas ülevaade, kui kaugel on juhid oma vestlustega – millised on töötajal ettevalmistamisel, juhi käes täitmisel või juba kinnitatud. See säästab nii mõnegi telefonikõne. Tänu raportite võimalustele saab kiirelt ülevaate ka tegevjuht.”

Kindlasti ei tasu karta, et tootmistöötajad ei oska või saa hakkama programmi kasutamisega. Valida tasub selline koostööpartner, kes arvestab Teie ettevõtte vajadustega ning on valmis pakkuma ka erilahendusi.

Kindlasti ei tasu karta, et tootmistöötajad ei oska või saa hakkama programmi kasutamisega.

Valida tasub selline koostööpartner, kes arvestab Teie ettevõtte vajadustega ning on valmis pakkuma ka erilahendusi.

MDC Max Daetwyler Eesti AS on Šveitsi pereettevõte ning tegutseb Tallinnas juba alates 1996. aastast. Aastate jooksul on siin välja arendatud masinaehituse kompetentsikeskus. Toodetakse nii üksiktooteid kui ka väikeseeriaid erinevates tööstusvaldkondades tegutsevatele klientidele, alustades solaartehnikast ja lõpetades kella-, auto-, laeva- ja lennukitööstusega. Ekspordiks läheb 98% toodangust. MDC Max Daetwyler hindab kõrgelt täpsust, kvaliteeti ning innovatsiooni ning rakendab need oskused ja omadused kliendi kasuks.

Hetkel töötab ettevõttes ligi 100 töötajat. Väärtustatakse pikaajalisi töösuhteid, töötajate tervist ja sportlikke eluviise, töö- ja pereelu ühildamist, vabatahtlikku tööd ning traditsioone ja ühisüritusi. Ettevõttele on omistatud ISO 9001 sertifikaat, peresõbraliku tööandja hõbemärgis ja kaugtöömärgis. Lisaks kuulub MDC Daetwyler Annetame Aega ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikku ning on PARE ja Tööandjate Keskliidu liige.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine ning arengu- ja tulemusvestlused uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: