PlanPro raportite keskkonna uuendus Moldovas

PlanPro aitab Moldova avalikus sektoris vähendada bürokraatiat ning parandada valitsuse tegevuste läbipaistvust, samuti raportite kvaliteeti ja kättesaadavust.

PlanPro tööplaanide, strateegiliste eesmärkide ja monitooringu infosüsteem on edukalt rakendatud Moldova Vabariigis juba 2014. aastast. Riigikantselei kasutab PlanPro tarkvara erinevate Moldova riiklike tegevuskavade ja rahvusvaheliselt finantseeritavate projektide haldamiseks ning Välisministeerium Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingust tulenevate eesmärkide, tööplaanide ja strateegiliste eesmärkide täitmise monitoorimiseks.

Perioodil detsember 2018 – märts 2019 viisime Moldovas raportite keskkonna uuele tasemele, tagades süsteemi parema ja laiema kasutuse.

Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.