Blogi

PlanPro versiooniuuendus 9.1.3: täiendused aktiivsuslogis ja e-maili teavituses, finantsallikate periodiseerimine eelarve planeerimise lahenduses

Seekord oleme pannud rõhku nii kiiruse optimeerimisele kui ka lisanud aktiivsuslogisse kasulikku infot ja veelgi täiustanud avaliku sektori teenusepõhise eelarve planeerimise lahendust.

Eelarve finantsallikate periodiseerimine, broneeritud kulud-tulud-investeeringud, rahaseis ja ettemaks

Kui tegevusele eelarve sisestamisel valitakse nii eelarve konto kui üks või mitu finantsallikat ja kulud-tulud-investeeringud jaotada soovitud perioodidesse (kuu või aastad), siis uuendusena saab nüüd ka finantsallikate jaotust teha perioodi (kuu) täpsusega. Erinevates vaadetes saab eristada tegevustele planeeritud käesoleva aasta eelarvet ja kogueelarvet nii konto kui ka finantsallikate täpsusega.

Lisaks eelarve tegelikule täitmisele saab tegevusel planeerida ja jälgida tulemit, broneeritud täitmist, rahaseisu ja ettemakse.

Andmed saab loomulikult välja võtta aruande mooduli kaudu, kuhu oleme juurde lisanud erinevaid valikuid.

Aktiivsuslogi ja e-mailile saadetavate teavituste täiendused

Täiendasime aktiivsuslogis kuvatavat infovoogu: lisandunud on teated failide lisamise ja kustutamise kohta, samuti tegevuste staatuse, tüübi, hinnangu ja prioriteedi muutmise kohta. Iga raporti juures on nüüd ka selgitus, kas tegemist on kommentaari, kuuaruande, kvartaliaruande või mõne teise raporti tüübiga. Lisaks kaastäitjaks lisamise ja vastutajaks määramise kohta on aktiivsuslogis ka info kaastäitjate hulgast eemaldamise kohta.

Oma aktiivsuslogis näeb igaüks oma tööülesannetega seotud viimaseid toiminguid kronoloogilises järjekorras, teise töötaja tööplaani vaadates näeb aga tema esitatud kommentaare jm tegevusega seotud muudatusi.

Samade toimingute kohta saadab süsteem ka tööülesannetega seotud töötajatele automaatseid e-mailiteavitusi.

Muud olulised muudatused

Oleme teinud PlanProga töötamise kiiremaks ja mugavamaks: ka süsteemis olevad väga mahukad nimekirjad laetakse kasutajale ette hetkega ning otsingutulemused kuvatakse viivituseta.

PlanProd asutusteüleselt kasutavatel klientidel on võimalus teha töötajaga läbiviidud arenguvestlus samas installatsioonis olevale teisele asutusele nähtavaks. Kui töötaja asub tööle teise asutusse, siis ta jääb nägema oma eelmises asutuses peetud vestluseid ning vajadusel saab anda uuele asutusele samuti tema vestlus(te)le ligipääsu.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: