TERVIKLIK RISKIJUHTIMINE:
täielik ülevaade organisatsiooni tegevusriskidest, riski maandamise tegevuste planeerimine ja jälgimine, intsidentide menetlemine mugavalt ühes keskkonnas.

Iga organisatsioon puutub erinevate riskidega, mis tema tegevust võivad mõjutada. Oluline on need riskid kindlaks teha, kategoriseerida, analüüsida ja hallata, et vähendada võimalikku kahju. Väljakutse seisneb aga selles, kuidas intsidente käsitleda, riske ja nende maandamist tõhusalt juhtida, samuti kuidas intsidente ja riske omavahel seostada. Asendage oma Exceli tabel professionaalse IT-süsteemiga, mis võimaldab koostööd ja tagab info terviklikkuse.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Riskijuhtmine

Riskijuhtimine

 • Riskide identifitseerimine
 • Riski mõju ja tõenäosuse hindamine
 • Riski maandamise eest vastutaja määramine
 • Riski maandamise tähtaja määramine
 • Riski maandamistegevuste täitmise jälgimine
 • Auditite järeltegevuste haldamine

Riskijuhtimine: juhtumite/intsidentide haldamine

 • Juhtumite/intsidentide registreerimine ja menetlemine
 • Ülevaade menetlemise seisust
 • Juhtumite/intsidentide seos riskidega
 • Intsidendi jaoks custom andmeväljadega vormi kasutamine

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvalvaade, gantti graafik)
 • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannetele töötajate lõikes aega plaanida ja tegelikku logida
 • Tööülesannete täitmiseks vajalikku eelarvet planeerida
 • Viia strateegilised eesmärgid iga töötajani
 • Viia töötajatega läbi arenguvestlusi

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.