Riskijuhtimine

Viige riskijuhtimine PlanPro tarkvaraga uuele tasemele – asendage oma Exceli tabel professionaalse IT-süsteemiga, mis tagab info terviklikkuse ja aitab riskihalduse muuta pidevaks protsessiks.

Terviklik riskihaldus

Täielik ülevaade organisatsiooni riskidest, riski mõju vähendamiseks kavandatud  tegevuste planeerimine ja jälgimine. Lisaks intsidentide menetlemine mugavalt ühes keskkonnas.

Iga organisatsioon puutub erinevate riskidega, mis tema tegevust võivad mõjutada. Oluline on need riskianalüüsi käigus tuvastada, kategoriseerida ja hinnata, et vähendada võimalikku kahju. 

Väljakutse seisneb aga selles, kuidas intsidente käsitleda, riske ja nende maandamist tõhusalt juhtida, samuti kuidas intsidente ja riske omavahel seostada. Selle jaoks on PlanProl välja pakkuda lahendus. Lisaks, PlanPros ei jää riskid vaid riskijuhi töölauale, sest maandamistegevustest tekib automaatselt tegevuskava koos vastutajate ja tähtaegadega.

Mõju ja tõenäosuse hindamiseks saate luua soovitud astmikke, mille põhjal süsteem arvutab automaatselt välja riskitaseme. Riskitase näitab, kas risk on aktsepteeritav, vajab seiret, sekkumist esimesel võimalusel või kohe.

PlanPro on ka välja toodud RIA kodulehel kui E-ITS rakendamiseks sobiv tööriist.

Riskihaldus: põhifunktsioonid

Riskihaldus: juhtumid/ intsidendid

Intsidendi/juhtumi jaoks saab luua custom andmeväljadega vormi
PlanPro võimaldab hallata E-ITS mooduleid, ohte ja meetmeid ühes töövahendis

E-ITS (Eesti Infoturbestandard) rakendamine

Halda E-ITS mooduleid, ohte ja meetmeid ühes töövahendis.

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

Soovite riskijuhtimise lahenduste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik juhtimistarkvara

PlanPro on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped (OKR). Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

ARUANDED

Aruannete genereerimine, kuvamine ning eksportimine erinevate parameetrite alusel.

Miks PlanPro?

Oleme rohkem kui 10 aasta jooksul PlanPro tarkvara arendanud ja juurutanud PlanPro enam kui 100 organisatsioonis, millest suurem osa on keskmised ja suured ettevõtted või avaliku sektori asutused, linna- ja vallavalitsused.

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, jälgimise ning töötulemuste hindamise taval. Süsteem aitab tõhustada mitte ainult riskijuhtimist, vaid ka kõiki seotud protsesse. PlanPros ei jää riskid vaid riskijuhi hallata, vaid maandamistegevustesse on kaasatud terve organisatsioon.

Aitame ka tarkvara juurutamisel ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta, samuti saame tarkvara juba konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt kasutuselevõtmiseks seadistada.

Tehke teadlik valik, tutvuge tarkvaraga ja veenduge, et see viib teie organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimise uuele tasemele.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: