Versiooniuuendus 8.4: lisaväljad tegevuse vormil; ID-kaardiga sisselogimine; personaalsed tegevused

Versiooniuuendus 8.4 hõlmab lisaks paljudele kasutajamugavusega seotud parendustele ka funktsionaalsuse täiendusi. Olulisemad täiendused on:

  • Custom andmeväljadega tegevuse vorm

Tegevuskaardile on võimalik vastavalt organisatsiooni vajadustele lisada andmevälju ning need kuvatakse tegevuskaardil eraldi tab’ina. Lisaväljade loomine on lihtne – selleks ei ole vaja kasutada eraldi arendaja abi.

  • Isiklikud tegevused

Iga kasutaja saab luua isiklikke ehk personaalseid tegevusi. Sellised tegevusi kuvatakse kasutajale ainult tema esilehel ning need on vaid talle nähtavad. Personaalseid tegevusi võib kasutada ka n-ö mustandina ja alles hiljem tegevuse tüüpi muutes ilmuvad need üldisesse nimekirjavaatesse.

NB! Eelnevalt tuleb süsteemis personaalse tegevuse tüüp lubada.

  • Tegevusele seose loomine arenguvestlusega

Iga tööplaanis oleva töötaja tegevuse saab nüüd mugavalt kanda tema arenguvestluse vormile. Kui varasemalt ilmusid arenguvestluses nähtavale vaid goal-tüüpi tegevused, siis nüüd saab tegevuskaardil vastavat märget tehes kanda vormile ka näiteks projekte, regulaarseid tegevusi jne.

  • ID-kaardi ja mobiil-ID login

Lisatud PlanPro keskkonda ID-kaardi ja mobiil-ID abil sisselogimise võimalus.

  • Kooskõlastuse filter

Kooskõlastuste filter aitab tööplaanis välja filtreerida tegevused kinnitusringi staatuste alusel (kinnituse ootel, kinnitatud, tagasi lükatud, ootele pandud). Seega saab kasutaja lihtsalt kuvada näiteks ainult tegevused, millele oodatakse tema aktsepti.

  • Tegevuste kuvamine süsteemiüleselt kõigile kasutajatele

Prioriteetseid tegevusi on võimalik süsteemiüleselt esile tõsta (valides tegevuse kaardilt tähekese ikooni) – tegevust kuvatakse kõigil kasutajatel tärniga. Süsteemiüleselt on mõistlik salvestada näiteks projekti malle, mis sisaldavad kindlaksmääratud etappe ning mida kõik saavad oma projekti luues aluseks võtta. Teistel kasutajatel on mall tänu eritunnusele seega kiiresti leitav.