Blogi

PlanPro aitab tõhustada riskijuhtimise protsesse - uued võimalused riskihalduse moodulis

Iga organisatsiooni tegevus on seotud riskidega, mis otseselt või kaudselt, tekivad sisemiste protsesside, inimeste, tegevuste, süsteemide või väliste sündmuste sobimatusest. Näiteks levinumad on juhtimise ja kontrolli risk, õigusaktidega seotud risk, inimressursi risk, IT risk, protsessirisk, likviidsusrisk, tururisk ja äririsk. Riskijuhtimise eesmärk ei ole riske täielikult vältida, vaid suuta neid prognoosida ning vähendada ebasoodsate sündmuste tõenäosust ja kahju ulatust.

Esmalt tuleb seega läbi viia ohutushindamine ja riskianalüüs, võimalikud ohud-riskid identifitseerida ja koostada riskide register, mis vaadatakse üle teatud perioodilisusega, lisades uusi ja ümber hinnates eelnevalt kaardistatud ohte ja nõrkuseid. 

PlanPro aitab kokku koondada ühte kohta kõik peamised organisatsiooni riskid. Iga riski puhul hinnatakse kuivõrd tõenäoline on selle esinemine ning kui suur oleks selle riski mõju. Riskianalüüsi tulemusena arvutab süsteem iga riski kohta riski taseme e. riskiskoori. Riskivalmiduse taseme määramise käigus otsustatakse, millised riskid on aktsepteeritava tasemega ning millistele tuleb planeerida maandamistegevusi.

Realiseerunud riskide ehk intsidentide kirjeldamine ja haldamine toimub samuti PlanPro riskide moodulis.

 

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: