Projektijuhtimine ja tööülesannete haldamine

Koondage kõik tegevuskavad ja -plaanid, hanked, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi.

Keerukatest protsessidest üksikute ülesanneteni

PROJEKTIJUHTIMINE JA TÖÖDE HALDAMINE

PlanPro tarkvara abil saate hõlpsalt koondada kõik tegevuskavad ja -plaanid, töökavad, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Paraneb organisatsioonisisene koostöö ja infovahetus.

PlanPros on kõige keskmes töötaja tööülesanne, mis võib olla nii osa mõnest suuremast projektist kui ka täiesti eraldiseisev tegevus. Sõltuvalt organisatsiooni eripärast võib tegevuseks olla projekt, korduv tegevus, hange, õigusloome või mõni teie organisatsiooni vajadustele vastav spetsiifiline tüüp. Kogu asutuses sama tüüpi tegevusi koondades saate koostada ülevaatlikke tegevuskavasid nagu näiteks hankeplaan, õigusloome tööplaan jms.

Kõikidest töötajate tegevustest tekivad automaatselt osakonna tööplaanid ja kogu organisatsiooni tööplaan.

Kõik vajalik projektide juhtimiseks

Projektijuhi tööriistad: Gantti graafik

VISUALISEERITUD VAADE PROJEKTI AJAKAVA PLANEERIMISEKS

Projektijuhtimine Gantti graafik
Tahvelvaade PlanPro tarkvaras

Projektijuhi tööriistad: Kanban e. tahvlivaade

VISUALISEERITUD VAADE TÖÖÜLESANNETE OLEKUST

Paindlikud ja kohandatavad vormid

KOHANDATAVAD ANDMEVÄLJAD

Vormid on protsessijuhtimise jaoks üliolulised. Paljud protsessid algavadki vormi täitmisega, näiteks intsidendi registreerimine ja hanke ettevalmistus. PlanPros saate luua ja kasutusele võtta soovitud lisandmeväljadega vormi.

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

PlanPro aitab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtide riske ja planeerida ning mõõta eelarvet ja aega. Tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks ja sisukamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

ARUANDED

Aruannete genereerimine, kuvamine ning eksportimine erinevate parameetrite alusel.

Miks PlanPro?

PlanPro ei ole ainult projektijuhtimine. Süsteemis saab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtide riske, planeerida ning mõõta eelarvet ja aega. Tarkvara aitab tõhustada mitte ainult projektijuhtimist, vaid ka kõiki seotud protsesse.

Oleme rohkem kui 10 aasta jooksul PlanPro tarkvara arendanud ja juurutanud PlanPro enam kui 100 organisatsioonis, millest suurem osa on keskmised ja suured ettevõtted, avaliku sektori asutused.

Regulaarsete sujuvalt toimivate versiooniuuendustega saate kasutusele parimad praktikad – ühe kliendi soovil teostatud arendused on kättesaadavad kõikidele klientidele.

Tehke teadlik valik, tutvuge tarkvaraga ja veenduge, et see viib teie organisatsiooni sisemiste protsesside haldamise uuele tasemele.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: