Teenindus

Keskenduge oma põhitegevusele: parima kliendikogemuse pakkumisele oma klientidele. PlanPro tarkvara toetab seda.

Tarkvara teenindusasutustele

Asendage lugematud Exceli failid oma ettevõttes ühe võimeka teenindusettevõttele sobiva tarkvaraga, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Tarkvara ettevõtte sisemiste protsesside haldamiseks

Strateegilise tegevuskava rakendamine – planeerige pika- ja lühiajalistest eesmärkidest lähtuvaid konkreetseid tegevusi ja jälgige seatud eesmärkide saavutamist vastavalt kokkulepitud ajakavale. Viige strateegia töötajateni: siduge töötajate tööülesanded ettevõtte strateegiaga ning näidake, kuidas nende tegevused eesmärkide täitmisesse panustavad.

(Arendus)projektide juhtimine – pandeemia-järgne teenindussektor liigub üha rohkem digitaliseerimise suunal. Juhi, halda ja hinda erinevaid projekte ja tööülesandeid mugavalt ühes infosüsteemis.

Riskijuhtimine ja intsidentide menetlemine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja teenusepõhine kaardistamine.

Töötajate areng ja arendamine – teenindusettevõtted on olulised tööandjad. Looge sisukate arengu- ja tulemusvestluste abil süsteem saavutuste tunnustamiseks, väärtuste tugevdamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks. Võimaldage juhtidel teha objektiivsemaid palga-, edutamis- ja järelkasvu puudutavaid otsuseid, hinnates tulemuslikkust faktide, mitte arvamuse põhjal. Kaardistage koolitusvajadusi ning hinnake kompetentse.

Korraldage küsitlusi ja hinnake töötajate pühendumust ja rahulolu, kaardistage ettevõttest lahkumise põhjused. 

Viige läbi juhtide 360-kraadi tagasiside uuringuid.

Aruanded:  aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

PlanPro on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koos- tööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

Miks PlanPro?

Oleme rohkem kui 10 aasta jooksul PlanPro tarkvara arendanud ja juurutanud PlanPro enam kui 100 organisatsioonis, millest suurem osa on keskmised ja suured ettevõtted või avaliku sektori asutused.

PlanPro ei ole ainult projektijuhtimine. Süsteemis saab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtide riske ja planeerida ning mõõta eelarvet ja aega. Süsteem aitab tõhustada mitte ainult projektijuhtimist, vaid ka kõiki seotud protsesse. Regulaarsete sujuvalt toimivate versiooniuuendustega saate kasutusele parimad praktikad – ühe kliendi soovil teostatud arendused on kättesaadavad kõikidele klientidele.

Tehke teadlik valik, tutvuge tarkvaraga ja veenduge, et see viib teie organisatsiooni sisemiste protsesside haldamise uuele tasemele.

Blogi

Rahandusministeerium soovitab ühtse planeerimiskeskkonnana võtta kasutusele PlanPro

Riigiasutused kasutavad erinevaid planeerimiskeskkondi ja seetõttu terviklikes aruanneteks info koondamine nõuab palju käsitööd. Ühtne planeerimiskeskkond PlanPro annab parema ülevaate tegevustest…

Kestliku arengu (ESG) strateegia elluviimise ja aruandluse kohustuse aeg on kätte jõudmas

PlanPro tarkvara toetab teid kestliku arengu eesmärkide saavutamisel – strateegia elluviimisel, tegevusplaani rakendamisel ja seirel. Oluline on, et kõik osapooled…

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: