Teenindus

Keskenduge oma põhitegevusele: parima kliendikogemuse pakkumisele oma klientidele. PlanPro tarkvara toetab seda.

Tarkvara teenindusasutustele

Asendage lugematud Exceli failid oma ettevõttes ühe võimeka teenindusettevõttele sobiva tarkvaraga, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Tarkvara ettevõtte sisemiste protsesside haldamiseks

Strateegilise tegevuskava rakendamine – planeerige pika- ja lühiajalistest eesmärkidest lähtuvaid konkreetseid tegevusi ja jälgige seatud eesmärkide saavutamist vastavalt kokkulepitud ajakavale. Viige strateegia töötajateni: siduge töötajate tööülesanded ettevõtte strateegiaga ning näidake, kuidas nende tegevused eesmärkide täitmisesse panustavad.

Riskijuhtimine ja intsidentide menetlemine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja kaardistamine.

Aruanded:  aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

 Looge sisukate arengu- ja tulemusvestluste abil süsteem saavutuste tunnustamiseks, väärtuste tugevdamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks. Võimaldage juhtidel teha objektiivsemaid palga-, edutamis- ja järelkasvu puudutavaid otsuseid, hinnates tulemuslikkust faktide, mitte arvamuse põhjal. Kaardistage koolitusvajadusi ning hinnake kompetentse.

Korraldage küsitlusi ja hinnake töötajate pühendumust ja rahulolu, kaardistage ettevõttest lahkumise põhjused. 

Viige läbi juhtide 360-kraadi tagasiside uuringuid.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: