INFOSÜSTEEM HARIDUSASUTUSELE:
Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid haridusvaldkonnas kasutavad PlanPro tarkvara haridusasutustele omaste protsesside haldamiseks.

  • Arengukavad - hallake arengukavasid, eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavasid, tööplaane ja tegevusi hõlpsalt ühes infosüsteemis üle kogu organisatsiooni.
  • Projektijuhtimine - juhtige erinevaid (arendus)projekte, et tagada õppe, teadus- ja arendustegevustega kvaliteet ning jätkusuutlikkus kooskõlas arengukava ja haridusasutuse laiemate eesmärkidega. Samuti saate korraldada koostööd ja infovahetust erinevate tööülesannete raames, sealhulgas nii jooksvaid haldustegevusi kui hangete läbiviimist. 
  • Eelarvete koostamine ja haldamine - koostage ja jälgige eelarveid nii organisatsiooniüleselt kui ka üksuste või projektide lõikes.
  • Arenguvestlused - lisaks atraktiivsetele õppimisvõimalustele peavad haridusasutused olema ka huvipakkuvad ja hinnatud tööandjad. Hinnake oma töötajate kompetentse, töö- ja töökeskkonnaga rahulolu, viige läbi arenguvestluseid ning kaardistage koolitusvajadusi. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

1 infosüsteem haridusasutusele, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks.

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro tarkvara lahendused haridusasutustele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

PlanPro tarkvara sobib haridusasutustele omaste sisemiste protsesside juhtimiseks

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtimine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!

 

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.