Haridus

Keskenduge oma põhitegevusele, kvaliteetsele õppele ning teadus- ja arendustegevusele. PlanPro tarkvara toetab seda.

Infosüsteem haridusasutusele

Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid haridusvaldkonnas kasutavad PlanPro tarkvara haridusasutustele omaste protsesside haldamiseks.

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

PlanPro lahendused koolidele ja teistele haridusasutustele

Arengukavad – hallake arengukavasid, eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavasid, tööplaane ja tegevusi hõlpsalt ühes infosüsteemis üle kogu organisatsiooni.

Projektijuhtimine – juhtige erinevaid (arendus)projekte, et tagada õppe, teadus- ja arendustegevustega kvaliteet ning jätkusuutlikkus kooskõlas arengukava ja haridusasutuse laiemate eesmärkidega. Samuti saate korraldada koostööd ja infovahetust erinevate tööülesannete raames, sealhulgas nii jooksvaid haldustegevusi kui hangete läbiviimist.

Eelarvete koostamine ja haldamine – koostage ja jälgige eelarveid nii organisatsiooniüleselt kui ka üksuste või projektide lõikes.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja teenusepõhine kaardistamine.

Lisaks atraktiivsetele õppimisvõimalustele peavad haridusasutused olema ka huvipakkuvad ja hinnatud tööandjad. Viige läbi arenguvestluseid, hinnake oma töötajate kompetentse  ning kaardistage koolitusvajadusi. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

Korraldage rahulolu-uuringuid ja 360-kraadi tagasiside küsitlusi.

Aruanded: aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

PlanPro aitab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtide riske ja planeerida ning mõõta eelarvet ja aega.  Tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: