Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid haridusvaldkonnas kasutavad PlanPro tarkvara erinevate protsesside haldamiseks.

  • Arengukavad - hallake arengukavasid, eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavasid, tööplaane ja tegevusi koos seotud osapooltega hõlpsalt ühes infosüsteemis üle kogu organisatsiooni.
  • Projektijuhtimine - juhtige erinevaid projekte, et tagada õppe, teadus- ja arendustegevustega kvaliteet ning jätkusuutlikkus kooskõlas arengukava ja haridusasutuse laiemate eesmärkidega, samuti saate korraldada koostööd ja infovahetust erinevate tööülesannete raames, sh nii jooksvaid haldustegevusi kui hangete läbiviimist. 
  • Eelarvete koostamine ja haldamine - koostage ja jälgige eelarveid nii organisatsiooniüleselt kui üksuste või projektide lõikes.
  • Arenguvestlused - lisaks atraktiivsetele õppimisvõimalustele peavad haridusasutused olema ka huvipakkuvad ja hinnatud tööandjad. Hinnake oma töötajate kompetentse, töö- ja töökeskkonnaga rahulolu, viige läbi arenguvestluseid ning kaardistage koolitusvajadusi. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Küsi lisainfot

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro lahendused haridusasutustele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Eelarve koostamine
Arenguvestlused

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!
Soovin tellida demo