Versiooniuuendus 8.7: tööaja arvestus

PlanPro versioonis 8.7 on valmis saanud tööaja planeerimise funktsionaalsus.

 

  • Ajakulu planeerimine ja tegelik ajakasutus

(Töö)aeg on piiratud ressurss ja sellega tuleb töötajatele töökohustuste seadmisel arvestada. Oluline on aega õigesti planeerida ning lisaks sellele, et mõelda, mida tegemata jätta, tasub alati kaaluda, kas olemasolevaid tegevusi on võimalik optimeerida.

Paljude (kontori)töötajate töö iseloom on selline, et ei ole võimalik ega ka vajalik konkreetselt kalendris paika panna, mis päeval ja kui kaua mingi projekti või ülesandega tegeletakse. Eriti, kui tegemist on pikaajalise projektiga või hoopis rutiinse tegevusega, milleks kulub aega näiteks iga päev pool tundi. Siin tuleb appi PlanPro tarkvara, mis võimaldab planeerida igale meeskonnaliikmele ülesande täitmiseks kuluva aja. Sealjuures kasutaja saab valida mõõtühiku, kas ta planeerib aega minutites, tundides, päevades, FTE’des (full-time equivalent, tavaliselt 1 FTE = 230 tööpäeva), FTE %des.

Kui tegevuse puhul on teada, et seda teostatakse regulaarselt teatud perioodi jooksul, siis võimalik planeerida ajakulu läbi korduvuse. Näiteks mitu tundi ja mitu korda päeva, nädala, kuu või aasta jooksul tegevust teostatakse. Sel juhul süsteem arvutab planeeritava ajakulu ise. Hiljem, kui töötaja sisestab tegeliku kulunud aja, on võimalik planeeritud ja tegelikku ajakulu hõlpsalt võrrelda.

Juhtidel on võimalus saada ülevaade töötajate ja osakondade panusest eesmärkide täitmisesse, saab vaadelda töötundide jaotust tegevuste, protsesside, riskide või klientide lõikes.

Lisaks on muidugi olemas traditsiooniline, otse kalendrisse planeerimise võimalus: ühele või ka mitmele tegevusega seotud meeskonnaliikmele saab korraga määrata kellaajaliselt, millal tegevus toimub. Kui keskkond on liidestatud näiteks MS Exchange kalendriga, ilmuvad PlanProsse ka Exchange kalendri kirjed. Samuti on siis võimalik saata koosolekukutseid.