Strateegiline juhtimine

Vii strateegilne juhtimine ja strateegiliste eesmärkide elluviimine PlanPro tarkvaraga uuele tasemele – efektiivsemad protsessid ja parem infovahetus ühes võimekas infosüsteemis.

Tööülesannete seos strateegiliste eesmärkidega

PlanPro tarkvara võimaldab rakendada OKR-meetoodika järgi eesmärkide seadmist ja töötajatele näidata, kuidas igapäevased tööülesanded ja projektid aitavad saavutada organisatsiooni eesmärke. Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped.

Muudame pikaajalised eesmärgid konkreetseteks tegevuskavadeks ja tegevusteks koos ajakava, ressursside ja tegevuste elluviimise eest vastutajatega. Aitame hoida tegevustega seotud meeskonda õigel teel, parandame koostööd ja infovahetust.

Strateegilne juhtmine

Strateegiline juhtimine

Strateegiline juhtimine: tulemusjuhtimine (OKR)

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik juhtimistarkvara

PlanPro on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koos- tööd ja infovahetust.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Muutke E-ITS moodulite, ohtude ja meetmete haldus pidevaks protsessiks ja igapäevatöö osaks.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

ARUANDED

Aruannete genereerimine, kuvamine ning eksportimine erinevate parameetrite alusel.

Miks PlanPro?

PlanPro aitab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtide riske, planeerida ning mõõta eelarvet ja aega. Tarkvara aitab tõhustada erinevaid sisemisi protsesse.

Oleme rohkem kui 10 aasta jooksul PlanPro tarkvara arendanud ja juurutanud PlanPro enam kui 100 organisatsioonis, millest suurem osa on keskmised ja suured ettevõtted, avaliku sektori asutused, linna- ja vallavalitsused.

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, jälgimise ning töötulemuste hindamise taval. 

Aitame ka tarkvara juurutamisel ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta, samuti saame tarkvara juba konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt kasutuselevõtmiseks seadistada.

Tehke teadlik valik, tutvuge tarkvaraga ja veenduge, et see viib teie organisatsiooni sisemiste protsesside haldamise uuele tasemele.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: