STRATEEGILINE JUHTIMINE:
PlanPro tarkvara võimaldab teil töötajatele näidata, kuidas igapäevased tööülesanded ja projektid aitavad saavutada organisatsiooni eesmärke.
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Muudame pikaajalised eesmärgid konkreetseteks tegevuskavadeks ja tegevusteks koos ajakava, ressursside ja tegevuste elluviimise eest vastutajatega. Aitame hoida tegevustega seotud meeskonda õigel teel, parandame koostööd ja infovahetust.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Strateegiline juhtimine

Põhifunktsioonid:

 • Pikaajaliste strateegiliste eesmärkide seadmine
 • Strateegiapuu hierahria loomine
 • Mõõdikute (KPI) määramine
 • Mõõdikute (KPI) tulemuste jälgimine/seire
 • Algtaseme, vahetasemete ja sihttaseme määramine
 • Strateegilistele valdkondadele vastutajate määramine
 • Strateegiliste eesmärkide täitmise jälgimine
 • Strateegiliste eesmärkide kättesaadavus igale töötajale
 • Strateegiliste eesmärkide sidumine töötajate tööülesannetega

Strateegiline juhtimine: strateegiline tulemusjuhtimine

Kasutades strateegilist juhtimist koos tööülesannete haldamise funktsioonidega ning vestluste mooduliga, saab:

 • Planeerida tegevusi strateegiliste eesmärkide täitmiseks
 • Igapäevaseid tööülesandeid seostada strateegiliste eesmärkidega
 • Töötaja tööülesanded kanda tööplaanist tulemusvestluse vormile
 • Tulemusvestluse vormil näidata tööülesande ehk töötaja isikliku eesmärgi seost strateegilise eesmärgiga
 • Tööülesannetele määrata osakaalu ja arvestada seda täitmise hindamisel

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvalvaade, gantti graafik)
 • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannete täitmiseks kuluvat aega planeerida ja tegelikult kulunud aega logida
 • Tööülesannete täitmiseks vajalikke kulusid-tulusid-investeeringuid planeerida
 • Hallata riske
 • Tööülesanded kanda hindamiseks tulemusvestluse vormile

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.
Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.
Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.
Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.
Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.