Blogi

PlanPro - E-ITS rakendamise töövahend

Halda E-ITS mooduleid, ohte ja meetmeid ning äriprotsesse ühes kohas. Ja mitte ainult.

Digitaalne tööriist PlanPro võimaldab hallata E-ITS mooduleid, ohte ja meetmeid ühes töövahendis, samas tarkvaras toimub ka äriprotsesside juhtimine. Lahendus sisaldab tõhusa riskihalduse jaoks vajalikku võimekust, sealhulgas riskiregister, riskide analüüs, riskide hindamine, meetmete ja intsidentide haldus, e-maili teavitused ja aruandlus. Mõju ja tõenäosuse hindamiseks saate luua soovitud astmikke ning 4×4 maatriksi valemi alusel arvutab süsteem automaatselt välja riskitaseme.

E-ITS protsessidega ja tehnoloogiaga seotud moodulid on PlanPros kataloogide kaupa süsteemselt ja hierarhiliselt üles ehitatud. Äriprotsessidega seotakse etalonkataloogides olevad varad, hoone, andmekogud.

PlanPro on platvorm, mis on klassifikaatorite abil konfigureeritav, näiteks saab tegevuste juurde luua erinevaid vorme jms. Ka saab siin soovi korral teostada kogu organisatsiooni töötajaid hõlmavaid erinevaid riskihindamisi (sh nt töökeskkonna riskid), kasutades selleks PlanPro küsitluste koostamise ja läbiviimise võimalusi.

Loomulikult saab siin hallata ka muid riske ja meetmeid, projekte ja meetmeid, mitte ainult E-ITS-iga seotult. Lisaks on ka intsidentide haldus – hoiame riskid ja intsidendid ühel pildil. Oluline on ka see, et PlanPro võimaldab riske, meetmeid siduda ka organisatsiooni strateegia ja teenustega.

Võimas aruandemoodul erinevate parameetrite alusel Exceli väljavõtete tegemiseks. Toetatud on E-ITSi ajakohasus ja uuendamine igal aastatal – PlanPro eri aastaplaanides saavad olla erinevad ohud ja meetmed, ka vanadest andmetest jääb alles ajalugu.

Senine infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem ISKE kehtib kuni 31.12.2023 ja seejärel peab olema rakendatud Eesti Infoturbestandard (E-ITS). E-ITS on võrreldes eelkäija ISKEga läbinud suure muutuse ning tagab oluliselt laiema ulatuse ja selgemad nõuded. Kui ISKE rakendus varem üksnes andmekogudele, siis uus E-ITS rakendub kogu organisatsioonile, sh äriprotsessidele. 

Muuda E-ITSi rakendamine igapäevatöö osaks

Eriti oluline on, et PlanPros ei jää E-ITS vaid formaalsuseks infoturbejuhi või riskijuhi hallatavas süsteemis  – meetmetest tekivad automaatselt tööülesanded koos prioriteetide, vastutajate ja tähtaegadega. Meetmed (sh eristatult põhimeede, standardmeede, kõrgmeede) saavad igapäevatöö osaks ja on nähtaval töötaja töölaual, võimalik on jälgida rakendamise staatust ning süsteem saadab asjaosalistele automaatseid e-mailiteavitusi. Tarkvaras olevad erinevad vaated võimaldavad meetmeid kuvada lisaks nimekirjale ka ajakavana, tahvlivaates ja isegi Gantt graafikutena. Meetmeid saab vaadata seostatuna äriprotsesside, varadega jne, rakendada kõikvõimalikke filtreid. Kasutajaõigustega tagate, et tarkvara kasutajatel on ligipääs vaid sellele infole, mida neil tööks vaja.  

PlanPro on juba laialdaselt kasutusel

Kui teie organisatsioon juba kasutab PlanPro tarkvara strateegia elluviimisel (teenuste) ja tööplaani planeerimise abivahendina, siis E-ITSi rakendamine PlanPros ei ole üleliia keeruline.

PlanPro on juba väga paljudes avaliku sektori asutustes kasutuses, sh ka riskide ja intsidentide haldamiseks ning seega poleks vaja leiutada uut lahendust, mis paljudel juhtudel ei toeta olemasolevaid protsesse.

Exceli tabeli asemel võtke kasutusele professionaalne IT-süsteem, mis tagab info terviklikkuse ja aitab riskihalduse muuta pidevaks protsessiks.

PlanPro tarkvara on ka välja toodud RIA kodulehel E-ITS rakendamise tööriistana.

Eesti Infoturbestandardi (E-ITS) rakendamine on alates 2023. aasta algusest kohustuslik kõigile elutähtsa teenuse osutajatele ja riigi avaliku sektori asutustele. Senine infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem ISKE kehtib kuni 31.12.2023. Selleks ajaks peavad kõik ISKE rakendajad uuele infoturbestandardile E-ITS üle minema. Lisaks on laienenud E-ITS kohuslaste ring, kes peavad esmakordselt standardi rakendama. E-ITS vastavuses oleva infoturbe haldussüsteemi rakendamine tagab parema kaitse organisatsioonile ja teabele tervikuna.

PlanPro saab olla teie organisatsioonile kasulik kui Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendamise töövahend!

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: