Maksu- Ja Tolliamet võtab kasutusele PlanPro vestluste mooduli

Maksu- ja Tolliamet võtab kasutusele PlanPro vestluste mooduli 1500 töötaja arenguvestluse, katseaja- ja lõpuvestluse läbiviimiseks. Projekti käigus arendatakse lisaks juurde kompetentside hindamise funktsionaalsus. PlanPro vestluste ja personali hindamise moodul võimaldab töötajatega läbi viia katseaja, arengu-, hindamis- ja lõpuvestlusi jm. Kogu protsess toimub elektrooniliselt ning on lihtne ja kiire. Personalijuhil on pidev ülevaade täidetud ja pooleliolevatest ankeetidest ning mugav teostada andmete analüüsi.