Blogi

Kuidas valida arengu- ja tulemusvestluste jaoks tarkvara?

Mille alusel valida omale arengu- ja tulemusvestluste läbiviimist toetava tarkvara pakkuja?
Kuidas vahetada tarkvara pakkujat?
Milliseid protsesse on võimalik tarkvara abil  lihtsustada? Kui palju tarkvara arengu- ja tulemusvestluste protsessis aega säästab ja kuidas see end ära tasub?
Mida peab teadma vestluste tarkvara juurutamisest?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame allpool artiklis vastused.

Arenguvestluste läbiviimise tarkvara HR tarkvara osana või eraldi?

Maailmas leidub väga palju HR-tarkvarasid personalihalduseks, palkade ja puhkuste arvestuseks, tööaja arvestuseks, värbamiseks, töötajate eesmärgistamiseks ja arendamiseks. Osad funktsioonid võivad ka olla suurema infosüsteemi (HRIS – human resources information system) üks osa.

Viimastel aastatel ongi tekkinud just palju ühele või mitmele HR-valdkonna protsessile spetsialiseerunud lahendusi. Näiteks talendijuhtimise ja tulemusjuhtimise tarkvarade hulgas on töötaja elukaare vältel peetavate erinevate töötaja ja juhi vahel toimuvate (arengu)vestluste toetamiseks mõeldud lahendused, eesmärkide seadmise (OKR) lahendused, tagasiside andmise tööriistad, ainult sisseelamisprotsessi jaoks mõeldud ja rahulolu-uuringute läbiviimise rakendused jpm.

Selge on see, et iga töötajate arendamise või tagasiside kogumisega seotud teema jaoks eraldi tarkvara hankimine läheb liiga kulukaks ning ka töötajatel on eri programmidega keeruline harjuda. Seega oleks hea, kui ühes lahenduses oleks võimalikult palju funktsionaalsusi olemas.

Milliseid protsesse saab vestluste tarkvara abil digitaliseerida ja lihtsustada?

Personalijuhid ja juhid soovivad tavaliselt tarkvara kasutuselevõtuga digitaliseerida järgmiseid protsesse: töötajate ja juhtide vahelise vestluste protsessi haldus, organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest tulenevate töötajate isiklike eesmärkide seadmine ja muude kokkulepete sõlmimine, tulemuslikkuse hindamine, arenguvajaduste kaardistamine, kompetentside hindamine ja tagasiside küsimine (nt 360-kraadi tagasiside) või küsitluste läbiviimine (pühendumise ja rahulolu-uuringud, riskianalüüs jm).

Hea vestlus aitab seada eesmärke ja inspireerib. Tarkvara tulekuga jäävad töötaja ja juhi vahelised näost-näkku vestlused samuti toimuma, aga tarkvara aitab lihtsamalt korraldada tehnilist poolt. Ilma vastava tarkvaralahenduseta on osakondade lõikes vestluste toimumisest raske ülevaadet omada ning vestluste pidamine kipub olema vaid formaalsus. Rääkimata sellest, et vestluste ettevalmistus, kokkuvõtete vormistamine ja hiljem kokkuvõtete tegemine võtab ebamõistlikult kaua aega. Juhid saavad automaatseid teavitusi, kui töötaja on omalt poolt vestluseks ettevalmistuse teinud ja juht saab enne näost-näkku kohtumist töötaja sisendiga tutvuda. Samuti saavad kõik kokkulepped fikseeritud ning iga kell on võimalik minna ja need üle vaadata.

Personalijuhil on võimalus pakkuda juhtidele sisukate vestluste jaoks head tööriista ning anda ette teie organisatsiooni jaoks olulised jutupunktid või teemad, mida vestlusel käsitleda. Kaasaegsetes vestluste tarkvaralahendustes on olemas võimalused raportite ja kokkuvõtete jaoks. Personaliosakond saab koondtulemused kätte vaid paari klikiga, mitte ei pea üksikutest vestluse failidest vajalikku infot taga otsima ja teise faili kokku kopeerima.

Mida vestluste tarkvara valimisel silmas pidada?

  • Turvalisus. Turvalisus on absoluutne prioriteet igas tarkvaralahenduses. Ülioluline on, et tarkvara oleks arendatud turvalisuse standarditele vastavalt, et kasutajate juurdepääsuõigused oleks kontrollitavad ja toimingute ajalugu salvestatakse. Pilveteenuse ehk SaaS lahenduse puhul tuleks olla kursis, kus andmeid hoitakse (eelistatult Eestis, aga kindlasti mitte väljaspool Euroopa Liitu) ning kui tihti varundatakse. Kui teie organisatsiooni turvapoliitika näeb ette, et tööga seotud infosüsteeme saab kasutada vaid sisevõrgus, siis peab tarkvara saama paigaldada oma serverisse (on-premise).
  • Kasutajate haldus. Hea vestluste tarkvara peaks pakkuma lihtsat ja võimalikult vähe vaeva nõudvat kasutajate haldust. Tasub uurida, kuidas toimub struktuuripuu loomine, kasutajate andmete import ja haldus. Kas ainuke variant on sisestada kasutajate andmed (nimi, e-mail, struktuur) manuaalselt (või Excelist sisse importida) või saab tarkvara mugavalt liidestada mõne kasutajate haldussüsteemiga (Active Direcotory, Azure AD), mis tagab automaatse kasutajainfo uuenemise. Sellega seonduvalt, millised on võimalused sisselogimiseks ja kas tarkvara pakkujal on olemas SSO.
  • Paindlikkus. Kui paindlikud on valikus olevad tarkvarad erinevate vestluste liikide (nt arenguvestlus, tulemusvestlus, sisseelamisvestlus, katseaja lõpuvestlus, lahkumisküsitlus jne) läbiviimisel? Isegi, kui te ei plaani kõike neid rakendada kohe, siis pikas perspektiivis võivad need olla asjakohased. Kas tarkvara kasutab kindlat metoodikat või saab iga organisatsioon ise otsustada, kas keskendub rohkem eesmärkide seadmisele ja tulemuste hindamisele või siis on rohkem fookuses n-ö pehmed teemad nagu motivatsioon ja areng? Kui palju on arvestatud erijuhtudega, näiteks kus otsese juhi asemel vestleb töötajaga tiimijuht, kuid juht ja ka ettevõtte juht soovivad saada ligipääsu kokkuvõtetele?
  • Raportid ja kokkuvõtted. Juhtide ja peakasutajate jaoks on oluline, et tarkvara pakuks lihtsat võimalust luua raporteid ja vaadata kokkuvõtteid. Erinevatel tarkvaradel võib raportite süsteem olla väga erinev: milliseid andmeid saab raporti kaudu välja võtta, millistes formaatides saab raporteid vaadata, alla laadida ning kui mugav on raporteid üldse genereerida?
  • Kasutusmugavus. Tarkvara peab olema lihtne kasutada, et lõppkasutajaid poleks vaja eraldi koolitada. Töötajatel peaks olema lihtne ligi pääseda oma käimasolevatele ja ka varasemalt läbiviidud vestlustele ja üle vaadata kokkuleppeid. Juhtidel/vestluse läbiviijatel peaks olema selge ülevaade, kellega on vestlused pooleli ja kellega peetud, kuidas vestlust algatada. Vestluste protsessi aitab oluliselt lihtsustada, kui igale töötajale ei pea näiteks käsitsi vestluse läbiviijat valima, vaid süsteem võiks juba teada, kes on töötaja juht; samuti on vajalikud süsteemi poolt saadetavad automaatsed teavitused ja meeldetuletused.
  • Referentsid. Vaadake tarkvarapakkuja referentse ja kogemusi teiega sarnaste organisatsiooniga. See ei ole küll esmatähtis, aga tuleb kindlasti kasuks, kui tarkvara juurutada aitav konsultant mõistab paremini teie valdkonda ning seega oskab paremini toeks olla. Kui pakutavat tarkvara on seni juurutatud pigem väiksemat sorti ettevõtetes, siis ei saa olla täiesti kindel, et see teie keskmise või üle keskmise töötajate arvuga organisatsiooni vajadustega kohaldub. Kui tarkvarapakkuja klientide hulgas paistab olevat ettevõtteid, kelle personalijuhti tunned isiklikult, ära kõhkle ja küsi, milline on tema organisatsiooni kasutajakogemus.
  • Kasutajatugi. Hea klienditoe olemasolu ei saa alahinnata. Tarkvara valides on mõistlik veenduda, et küsimuste tekkides saate lisaks juhenditele ka eesti keeles tuge kontaktisikult, kelle poole pöörduda ning et vastus saabub kiiresti.
  • Keel. Millistes keeltes peab tarkvara saama kasutada? Kas piisab eesti keelest või on lisaks vajalik ka vene ja/või inglise keel (ning võib-olla veel mõni)?
  • Tutvumine võimalustega. Mitmed pakkujad on valmis tegema tasuta demo, milles näitavad, millised võimalused tarkvaras on ja vastama küsimustele. Mõnikord võimaldatakse ka ligipääsu demokeskkonnale, kus saab peamised funktsionaalsused ise läbi katsetada ning tunnetada, kui lihtne oleks seal töötajal või juhil toimetada. Boonuseks on, kui tarkvara on laiendatav ehk sisaldab teie organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimiseks veel täiendavaid võimalusi, mida hiljem kasutusele võtta.
  • Hind. Tarkvara pakkujate kodulehekülgedel on tavaliselt indikatiivsed hinnad välja toodud, enamasti sõltubki hind kasutajate arvust ja kasutatavate moodulite arvust. Kindlasti tasub aga küsida ka konkreetselt oma ettevõttele sobivat paketti ja personaalset pakkumist!

Mida peab teadma vestluste tarkvara juurutamisest?

Tarkvara valik on tegelikult üpris lihtne, kui võtta arvesse ülaltoodud punkte. Kui otsus tehtud, siis vestluste tarkvara kasutuselevõtt võib toimuda vaid loetud päevade või mõne nädala jooksul. Kõige rohkem võtab aega tavaliselt sisuline ettevalmistamine – mida suurem ja keerulisemate protsessidega asutus, seda pikema võiks igaks juhuks juurutusperioodi planeerida. Kui on ette teada, et teil on juhtidega tarvis kogu platvormile viidavate vestluste-küsitluste sisu üksipulgi läbi arutada ja kokku leppida, siis tasub see töö juba enne tarkvarapakkujaga kasutuslepingu sõlmimist ette ära teha. Ent kui personalijuhil on rohkem otsustusvabadust ning tal on juba oma nägemus ja idee vestluse vormide sisust, kulgeb kogu protsess ka kiiremini.

Tehniline seadistamine ja liidestamine kasutajate haldussüsteemiga ei võta enamasti kaua aega ja selle teeb tavaliselt tarkvarapakkuja ise ära. Kogenud vestluste tarkvara konsultant on abiks kogu juurutamise protsessi vältel: lisaks tehnilise toe osutamisele aitab ta teie personaliinimest teie organisatsiooni jaoks sobiva vormi väljatöötamisel ning viib läbi peakasutajate koolituse. Soovi korral võib ka eraldi lisaks viia tarkvara kasutamise tutvustuse juhtidele ja tavakasutajatele, kuid üldiselt pole see vajalik.

Vestluste mooduli juurutamise protsessi kohta saad lähemalt lugeda SIIN.

Olemasoleva tarkvara vahetamine uue lahenduse vastu

Vestluste tarkvara vahetamine ei ole üldse nii keeruline ettevõtmine, kui uue tarkvarapakkuja konsultandil on selles osas kogemusi. Kui organisatsioonis on juba kasutusel mingi lahendus arengu- ja/või tulemusvestluste jaoks, kuid see soovitakse välja vahetada uue ja võimekama vastu, siis tõenäoliselt on võimalik vanalt tarkvaraplatvormilt alla laadida oma töötajate varasemad läbiviidud vestlused üksikute failidena. Veel parem, kui saab ka viimasel vestlusel kokkulepitud eesmärgid ühe Exceli failina välja võtta. Siis saab need lihtsalt uude süsteemi sisse importida, et uuel platvormil vestlustega alustades oleks inimestel juba kokkulepitud eesmärgid vormidel olemas ja üleminek uuele lahendusele oleks sujuv. Aga tasub enne kindlasti veenduda, et uuel tarkvaral selline importimise võimalus olemas on!

Kas tarkvara kasutuselevõtt tasub end ära?

Iga tarkvara valikul on üheks küsimuseks hind ja kas see ka end ära tasub. Lihtne arvutus näitab, et kui 100 töötajaga organisatsioonis rakendatakse n-ö vestluste miinimumprogrammi, kus viiakse iga töötajaga üks või kaks korda aastas läbi arengu- ja tulemusvestlusi, lisaks uute töötajatega sisseelamis- ja katseajavestlusi, siis ei ole enam küsimus tarkvara maksumuses, sest see tasub ära igal juhul. Juhtide ja töötajate ajasääst on kordi suurem kui tarkvara maksumus. Ja kui juba võetakse kasutusele vestluste jaoks tarkvara, siis on juba lihtne viia sinna ka lahkumisintervjuud, regulaarsed rahulolu-uuringud, juhtide 360-kraadi tagasisidehindamised, mida seni kas tehti kuskil teises rakenduses või siis üldse ei tehtudki, sest puudus sobiv digilahendus ja personalijuhi halduskoormus oleks olnud liiga suur. Kindel on see, et mida suurem organisatsioon, seda suurem on tarkvara abil saavutatav ajaline kokkuhoid. Selle aja, mis personalitöötajatel kulus varem arengu- ja tulemusvestluste kokkuvõte käsitsi ümbertrükkimisele, saavad nad nüüd kasutada sisulisema tööga tegelemiseks.

Lõpetuseks

Kokkuvõtvalt, oma organisatsioonile parima valiku tegemiseks tuleb lisaks maksumusele võtta arvesse funktsionaalsust ja kasutusmugavust, liidestuste võimaluse olemasolu või arendatavust, eestikeelse professionaalse klienditoe olemasolu, pakkuja referentse. Kui oled valimas omale vestluste läbiviimist toetavat tööriista, siis lase tarkvara pakkujal oma lahendust tutvustada – siis saad veenduda, kas vastab teie organisatsiooni vajadustele. Tutvustuse ajal saad juba aimu, milline on konsultandi professionaalne tase ja kui palju ta kaasa mõtleb ning kuidas lahendusi pakub.

Arenguvestluste tarkvara kasutuselevõtt on oluline samm personalijuhtimise efektiivsuse suurendamise suunas. Valides hoolikalt vastavalt ülaltoodud kriteeriumidele, tagate mitte ainult tõhusa tööriista, vaid ka jätkusuutliku ja mugava lahenduse oma organisatsioonile.

PlanPro pakub tasuta demo, liidestust Active Directory või Azure ADga (Office 365ga), mis säästab käsitsi struktuuri ja kasutajate loomisest ning haldamisest. Toetame klienti kogu juurutusperioodi vältel ja aitame ka vestluse vormide väljatöötamisel. 

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis paljude personalijuhtide kaasabil ning selle kasutamise loogika põhineb pikaajalisel töötulemuste hindamise ja arenguvestluste läbiviimise kogemusel. Arenguvestluste ja personalihindamise mooduliga saad lähemalt tutvuda SIIN.

Tekkis huvi? Kui oled otsimas sobivat lahendust, et oma organisatsioonis arenguvestlused ja muud personalivestlused viia tarkvara abil uuele tasemele, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara tasuta demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: