Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

PlanPro OÜ, registrikood 11512200,  aadress Veeriku tee 24 Tallinn Harjumaa 12014 (edaspidi PlanPro) haldab veebilehte https://planpro.ee  (edaspidi Veebileht).

PlanPro töötleb Veebilehe Kasutajate isikuandmeid vastavalt PlanPro OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: SIIN ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab PlanPro Veebilehel küpsiseid vastavalt PlanPro OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: SIIN ) .

PlanPro kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • veebilehel registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, e-posti aadress;

Isikuandmete avaldamine PlanPro-le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Veebilehe kaudu teenuste osutamiseks. 

PlanPro töötleb Veebilehe kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • veebilehe kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • keskkonna kasutaja poolt PlanPro’le antud nõusoleku alusel;
  • PlanPro’le kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • PlanPro õigusliku huvi alusel. Näiteks on PlanPro’l õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

PlanPro  kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh koondandmetena järgmistel eesmärkidel: Veebilehe teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Veebilehe analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Veebilehe ja selle lisateenuste täiendamiseks. Kasutajad kohustuvad Veebilehe teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

PlanPro’i kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. PlanPro võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale; koondandmed reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele. 

PlanPro on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus PlanPro OÜ e-posti aadressile info@planpro.ee

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: