Maanteeamet hakkab kasutama PlanPro tarkvara arenguvestluste läbiviimiseks ja kompetentside hindamiseks

Maanteeamet hakkab kasutama PlanPro tarkvara töötajatega arengu- ja hindamisvestluste, lahkumisintervjuude läbiviimiseks ning kompetentside hindamiseks.

PlanPro vestluste mooduli kasutuselevõtt personaliarenduse infosüsteemina annab Maanteeametile tervikpildi organisatsiooni kompetentsitasemetest, personaliarendustegevusest ja arendus- ning koolitusvajadustest, võimaldades analüüsida nii kogu organisatsiooni kui ka erinevate üksuste ja individuaalsete teenistujate kompetentsitasemeid, arengut ja töö tulemuslikkust.