Blogi

PlanPro versiooniuuendused, talv 2024: isiklikud lemmikud, lukustatud tegevuste uuendus, mõõdikute arendused, lahkumisvestlusse personalijuhi kommentaarid

Allpool on toodud lühikokkuvõte uuendustest, mis jooksvate versiooniuuenduste käigus meie klientidele on 2024. aasta esimese kolme kuu jooksul kättesaadavaks saanud.

Tegevused ja tegevuste vaated

 • Iga kasutaja saab märkida tegevusi oma isiklikeks lemmikuteks, mis aitab paremini jälgida ja hallata hetkel olulisi või sageli kasutatavaid tegevusi. Senised tegevusepõhised lemmikud on ümber nimetatud tärnideks, mis aitab selgemalt eristada kasutajate eelistusi.
 • Nüüd saab mugavalt lisada tegevustele seoseid tegevustega. Selleks ei pea enam minema Gantt vaatesse, vaid seostada saab ka otse tegevuskaardilt. Tegevuse nimekirjavaates on samuti ülevaatlikult näha, millistele tegevustele seos on loodud.
 • Tegevustele saab otse tegevuskaardil märkida, mitu protsenti on valmis ning jälgida kogu projekti edenemise %. See arvutatakse automaatselt alamtegevustelt ülemise taseme tegevustele.
 • Suuremad muudatused lukustatud tegevuste õiguste loogikas. Lukustatud tegevusele on võimalik lisada kaastäitjat (sh masstoiminguga), muuta vastutajat ja etapi vastutajat (välja arvatud juhul, kui seadetes on kalendrid määratud privaatseteks) ning lisada-eemaldada seost tulemusvestlusega.  
 • Pikaajalistel tegevustel saab nüüd olla iga aasta kohta erinev oodatav tulemus.
 • Tegevusele etapi lisamisel (Enteriga) salvestub nüüd tegevus automaatselt. 
 • Tegevuskaardil kuvatakse nüüd ka üldkokkuvõttel ja kirjeldusel muutmise aega.
 • Aruandes on uus tegevuste filter, mille abil saab kogu organisatsiooni tegevuste seast välja valida soovi korral vaid mõned konkreetsed tegevused, mille kohta andmeid soovitakse.
 • PlanProsse sisse logides satub kasutaja alati sellesse tegevuste vaatesse, mida ta viimati kasutas (nimekiri, tahvel, ajakava, kalender või Gantt). 
 • Peakasutaja saab asutuse seadetes määrata, millised tegevuste vaateid (tahvel, ajakava, kalender, Gantt) on kasutusel.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine – kalender

 • Kalendrikanded, mis lähevad üle südaöö, kuvatakse nüüd tavakandena (siiani nn kogupäevategevusena).
 • Kalendrikande vormile lisandus võimalus muuta kande kuupäeva ja kellaaega (1 minuti täpsusega).
 • Kalendri vaates saab aktiivsuslogi diagrammil vaadata logitud tegeliku ajaga seotud graafikuid.
 • Tegevuskaardil kuvatakse ka ilma kommentaarita kalendrikirjeid. See võimaldab ilma kalendri vaatesse minemata soovi korral hiljem otse tegevuskaardilt kommentaari juurde lisada. 
 • Kui organisatsioonis tüüpe (e-mail, koosolek jne) ei kasutata, siis peakasutaja saab kalendrikande tüüpide valiku seadetes välja lülitada.
 • Aruandesse lisatud täiendavad valikud ainult tegelikku aega loginud töötajate, kalendrikannete aja, tüübi, esitaja jm andmete kuvamiseks.

Strateegia ja mõõdikute moodul

 • Mõõdikute detailvaates on nüüd võimalik teostada mõõdikutega masstoiminguid, näiteks mõõdikute lukustamine ja lukust avamine, plaanide lisamine ja eemaldamine, kaastäitjate või seotud üksuste lisamine. 
 • Mõõdiku sisestusvormi põhiandmete väljad saab nüüd lukustada ehk muuta kirjutuskaitstuks, et neid kogemata ei muudetaks. Lukustatud mõõdiku kaardil on avatud vaid tegelike seire andmete sisestusväljad. Mõõdikute lukustuse õigus on üldist lukustusõigust omavatel kasutajatel ja mõõdiku vastutajal.
 • Peakasutaja saab vastavalt organisatsiooni vajadustele ja eelistustele asutuse seadetes määrata, milliseid andmevälju mõõdiku sisestusvormil näidatakse.
 •  Osakondade mõõdikute funktsionaalsuse kasutajatel on nüüd võimalik osakondade tegeliku arvutusele määrata veel lisaks ühe osakondade tegeliku valemi.
 • Lisaks palju muid väiksemaid täiendusi, mis puudutab mõõdiku sisestusvormil ja mõõdikute detailvaates andmete sisestamist või kuvamist.

Vestluste moodul

 • Lisandus võimalus andmeid (nt läbitud koolitusi) Exceli failist importida ka küsitlustesse.
 • Lahkumisküsitlusse saab personalijuht peale töötajaga vestlemist lisada täiendavaid kommentaare. Andmetele on ligipääs vaid kõikide vestluste nägemise õigusega kasutajatel. 
 • Vestluse vormi kaudu tööplaanist tegevusi valides saab nüüd siduda töötaja ehk lisada kaastäitjaks lukustatud tegevustele. Kirjutuskaitstuks jäävad tegevuse põhiandmeid (nt nimetus, tähtaeg, seos strateegilise eesmärgiga), kuid saab määrata osakaalu.
 • Vestluse vormi kaudu tööplaanis olevate tegevuste kaastäitjaks lisamisel pole enam vaja omada teiste tegevuste nägemise ja muutmise õigusi. Samas on need õigused jätkuvalt vajalikud tööplaani tegevuste vaates. 
 • Pikaajalistele, rohkem kui aasta kestvatele tegevustele saab nüüd kirjeldada iga aasta kohta erineva oodatava tulemuse.
 • Vestluse vormil kuvatakse eesmärkide juures alati üldkokkuvõte välja (ka tühjana), kui selle kuvamine on vormi seadetes määratud. 

Muud täiendused

 • AD- ja Azure AD liidesest on nüüd võimalik kasutajate andmetesse importida juhi nimi, tööletulemise kuupäev, katseaja lõppkuupäev. Kuupäevi kasutatakse uutele töötajatele katseaja vestluste automaatse väljasaatmise reegli rakendamisel.
 • Azure AD-liidese SSO autentimise täiendamine ja valede kasutajaandmete sisestamisel kasutajakonto lukustuse ooteaja lühendamine.
 • Aastaplaani loomisel on kaks olulist täiendust:  saab valida, millistele moodulitele luuakse seosed ja millistele mitte; struktuuri tehakse osakondadest koopiad, mitte ei looda plaani seosed (see tagab, et eelmiste aastaplaanide struktuur säiluks muutumatuna). 

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine või arenguvestlused uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: