PlanPro versiooniuuendus 9.1.0: parem haldusala ülene tegevuste ja eelarve planeerimine

PlanPro versiooniuuendus 9.1.0: mugavam haldusala ülene tegevuste ja eelarve planeerimine

Me kuulame oma kliente ja töötame igapäevaselt selle nimel, et PlanPro aitaks nii suurtel, keskmistel kui ka väikestel organisatsioonidel katta neid vajadusi, mille jaoks tarkvara on kasutusele võetud. Areneme ja kasvame koos oma klientidega ning läbi pideva tootearenduse saame pakkuda üha rohkem võimalusi erinevates valdkondades tegutsevatele organisatsioonidele. Sellest tulenevalt hõlmas versiooniuuendus seekord n-ö PlanPro tarkvara tuuma refaktooringut.

Muudatused PlanPro ülesehituses

Muudatus tõi kaasa palju uusi võimalusi ning võimaldab teostada paremat haldusalaülest (eri asutuste või tütarettevõtete vahelist) kui ka pikaajalist üle mitme aasta kestvate tegevuste ja eelarve planeerimist.

Nüüd on seadetes olevaid klassifikaatoreid võimalus paindlikumalt seadistada ja mugavamalt hallata. Eeskätt puudutab muudatus organisatsioone, kus PlanPro tarkvara kasutatakse asutustevaheliseks koostöös.  Alles jääb muidugi ka võimalus kasutada allasutustes individuaalseid või erinevates aastaplaanides erinevaid klassifikaatoreid.

Täiendatud on uute aastaplaanide loomise ja kopeerimise funktsionaalsust ning lisatud võimalusi erinevate klientide vajadusi silmas pidades.

Nimetatud muudatused puudutavad peamiselt peakasutajaid - üldine PlanPro loogika on jäänud samaks ning tavakasutajatel ümber õppida ei ole tarvis.

Pikaajaline haldusala eelarve planeerimine

Eelarve täisvaates saab nüüd lisaks oma asutuse eelarvele välja võtta ka kogu haldusala asutuste konsolideeritud eelarve. Struktuuri filtrist saab valida ka teisi allasutusi ning kuvada eelarvet soovitud detailsusega kas aastate või kuude lõikes.