Versiooniuuendus 8.6: uued võimalused aruannetes

Anname igas kuus välja vähemalt ühe PlanPro versiooniuuenduse ja teavitame kõiki kliente funktsionaalsuse täiendustest ja muudest muudatustest. Oleme jõudnud uuema suurema versioonitähiseni.

PlanPro tööplaani aruannete moodul on läbinud uuenduskuuri ning lisandunud on mitmeid uusi valikuid. Aruannetes kuvatavaid andmeid saab grupeerida struktuuri, strateegia, riskide, tegevuskavade, partnerite, eelarve järgi või erinevaid valikuid omavahel kombineerides. Lisaks on loodud võimalus tegevuste filtreerimiseks töötaja, struktuuriüksuse, strateegia, tegevuskava, riski, partneri, eelarve, tegevuse tüübi, staatuse, ajavahemiku jne järgi. Baasaruande loomise lihtsustamiseks on vaikimisi osad valikud juba eelnevalt märgitud.

Sagedamini kasutatavad parameetrid saab kasutaja aruandemallidena salvestada ning määrata ära, kas mall on nähtav vaid kasutajale endale või teha see kõigile süsteemi kasutajatele kättesaadavaks. Lisaks on võimalik kuvada aruanne veebis (nt intranetis, kodulehel) html-failina, mis uueneb ise automaatselt.