Lahendus ettevõtte protsesside haldamiseks ja optimeerimiseks

Unustage vaid ühte funktsiooni täitvad äritarkvarad ja erinevate tööplaanide koostamine Exceli tabelites.

Strateegiline planeerimine
Projektijuhtimine
Meeskonna juhtimine
Tulemusjuhtimine
Aruandlus
Tööaja planeerimine
Ressursside juhtimine
Eelarvestamine
Riskijuhtimine
Kompetentside hindamine
Arenguvestlused
Töötajate hindamine

500

strateegilist eesmärki

30 000

tööülesannet

990

MEUR eelarvete maht

15 000

arenguvestlust

Valik kliente

mem-logo-est
HTM logo EST
MKM logo_est
mnt_logo
 
 
cancelaria
rmit_logo
 

Võta ühendust!

PlanPro tarkvara kasutavad paljud ettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid.

Küsi demo

PlanPro raportite keskkonna uuendus Moldovas

PlanPro aitab Moldova avalikus sektoris vähendada bürokraatiat ning parandada valitsuse tegevuste läbipaistvust, samuti raportite kvaliteeti ja kättesaadavust. PlanPro tööplaanide, strateegiliste eesmärkide ja monitooringu infosüsteem on edukalt rakendatud Moldova Vabariigis juba 2014. aastast: Riigikantselei kasutab PlanPro tarkvara erinevate Moldova riiklike tegevuskavade ja rahvusvaheliselt finantseeritavate projektide haldamiseks ning Välisministeerium EL assotsiatsioonilepingust tulenevate eesmärkide, tööplaanide ja strateegiliste eesmärkide monitoorimiseks. Perioodil detsember 2018 […]

Montenegro valitsus võtab kasutusele PlanPro tarkvara

Meil on hea meel teatada, et Montenegro Vabariigi valitsus otsustas strateegilise planeerimise ja täitmise monitoorimise abivahendina kasutusele võtta PlanPro tarkvara. PlanPro juurutati esialgu pilootprojektina neljas ministeeriumis ministeeriumite tööplaanide ja projektide planeerimiseks-jälgimiseks ning Riigikantseleis valitsuse tööplaani ja strateegiliste eesmärkide keskseks jälgimiseks ja monitoorimiseks. Edaspidi on plaan PlanPro keskselt kasutusele võtta üleriigiliselt kõikides ministeeriumites. PlanPro tarkvara on juba […]

PlanPro on kättesaadav Riigipilves

Meil on hea meel teatada, et PlanPro on nüüdsest majutatud ning teenusena kättesaadav ka riigipilve vahendusel. Riigipilv on riiklikult hallatud pilvkeskkond, mis võimaldab pakkuda avalikule sektorile keskseid IT-taristu lahendusi ja teenuseid. Riigipilve projekti eest vastutab Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS). Täpsema info Riigipilve kohta leiate siit.