Eesmärgid, tegevused
ja tulemused. Üks tarkvara

Hoia fookust eesmärkidel, korralda meeskondade tööd, planeeri eelarvet, halda riske. Monitoori ja hinda töötulemusi.

Terviklik tarkvaralahendus

Kõik, mida vajate oma protsesside juhtimiseks, tööde planeerimiseks, korraldamiseks ja jälgimiseks.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

360-KRAADI TAGASISIDE

Kaasake töötaja enesehindamisele lisaks juht, kolleegid ja välised koostööpartnerid. Tuvastage tugevused ja parenduskohad.

RAHULOLU-UURINGUD

Korraldage erinevaid küsitlusi: mõõtke rahulolu ja kaasatust, hinnake psühhosotsiaalseid ohutegureid või protsesse.

Miks valida PlanPro?

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, jälgimise ning töötulemuste hindamise taval.

Aitame ka tarkvara juurutamisel ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta, samuti saame tarkvara juba konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt kasutuselevõtmiseks seadistada.

Valdkonnad, kus meid usaldatakse

Rohkem kui 100+ organisatsiooni

Meie kliendid on keskmised ja suured organisatsioonid, kelle heaks me oma toodet pidevalt edasi arendame eesmärgiga aidata kaasa sisemiste protsesside efektiivsemaks muutmisele. PlanPro tarkvara on kasutusel paljudes ministeeriumites ja allasutustes, kohalikes omavalitsustes, haiglates ja ettevõtetes.

PlanPro on hea valik, sest see on paindlik ja paljude võimalustega

KÕIK-ÜHES LAHENDUS

Lisaks tavapärasele projektijuhtimisele võimaldab tarkvara teha palju muudki nagu näiteks tööaja planeerimine, eelarvestamine, riskide haldamine, hankeplaani koostamine ja arengu- ja tulemusvestluste läbiviimine.

TÕESTATULT VÕIMEKAS

Loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes. Kasutatav nii pilvelahenduse- na kui on-site installatsioonina.

VERSIOONIUUENDUSED

Koostöös klientidega täiustame ja arendame tarkvara pidevalt. Koos hooldusteenusega saavad kliendid meilt alati kõige uuema tarkvara versiooni ning kasutajatoe.

Loe, mida arvavad meie kliendid

ALGI VAN RENS
ALGI VAN RENSMDC Daetwyler personalispetsialist
Read More
"Tarkvara kasutuselevõtt on meie ettevõttes arenguvestluste, katseaja lõpu vestluste ja teiste personalivestluste protsessi märksa efektiivsemaks muutnud ning ajasääst on märkimisväärne. Meil peetakse vestlusi ka tootmistöötajatega, mis ei ole Eestis väga tavapärane."
MAARIKA KÕRM
MAARIKA KÕRM Keskkonnainvesteeringute Keskuse finants- ja haldusosakonna juhataja
Read More
“Tööaja kaardistamine hõlmas varasemalt igakuiselt ca 50 erinevat Exceli faili, täna saame seda kõike teha ühes keskkonnas. Arenguvestluseid pidasime varem kasutades Wordi-formaadis tabeleid, kuid nüüd teeme seda PlanPro tarkvaras."
TEVE RAHULA
TEVE RAHULALennuliiklusteeninduse AS äriarenduse osakonna juhataja
Read More
“PlanProl on mitmeid häid funktsionaalsuseid, mis hõlbustavad ettevõtte igapäevast toimimist ja annavad juhtkonnale hea ülevaate ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimise seisust. Töötaja näeb enda tegevuse seost ettevõtte eesmärkidega, mis annab tema tööle ja panusele tähenduse ja sisu."
NATALI AOSAAR
NATALI AOSAAREesti Liinirongid ohutusjuht
Read More
“PlanPro aitab meil lihtsalt ja ühes kohas hallata ettevõtte strateegiat ja tööplaane, hinnata töötaja isiklike eesmärkide täitmist tulemusvestlustel. Lisaks kasutame keskkonda riskijuhtimisel ja ohutusega seotud juhtumite menetlemiseks. Saime loobuda erinevate Exceli tabelite pidamisest.”

Võtke ühendust meie eksperdiga

Broneerige demo ja näitame, kuidas PlanPro saab teie organisatsioonile kasulik olla

Mind huvitab:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: