Lahendus ettevõtte protsesside haldamiseks ja optimeerimiseks

Unustage vaid ühte funktsiooni täitvad äritarkvarad ja erinevate tööplaanide koostamine Exceli tabelites.

Strateegiline planeerimine
Projektijuhtimine
Meeskonna juhtimine
Tulemusjuhtimine
Aruandlus
Tööaja planeerimine
Ressursside juhtimine
Eelarvestamine
Riskijuhtimine
Kompetentside hindamine
Arenguvestlused
Rahulolu uuringud

Meie klientidel on

500

strateegilist eesmärki

30 000

tööülesannet

990

MEUR eelarvete maht

15 000

arenguvestlust

Valik kliente

Versiooniuuendus 8.7: tööaja arvestuse funktsionaasus

PlanPro versioonis 8.7 on valmis saanud tööaja planeerimise funktsionaalsus.   Ajakulu planeerimine ja tegelik ajakasutus (Töö)aeg on piiratud ressurss ja sellega tuleb töötajatele töökohustuste seadmisel arvestada. Oluline on aega õigesti planeerida ning lisaks sellele, et mõelda, mida tegemata jätta, tasub alati kaaluda, kas olemasolevaid tegevusi on võimalik optimeerida. Paljude (kontori)töötajate töö iseloom on selline, et […]

PlanPro raportite keskkonna uuendus Moldovas

PlanPro aitab Moldova avalikus sektoris vähendada bürokraatiat ning parandada valitsuse tegevuste läbipaistvust, samuti raportite kvaliteeti ja kättesaadavust. PlanPro tööplaanide, strateegiliste eesmärkide ja monitooringu infosüsteem on edukalt rakendatud Moldova Vabariigis juba 2014. aastast: Riigikantselei kasutab PlanPro tarkvara erinevate Moldova riiklike tegevuskavade ja rahvusvaheliselt finantseeritavate projektide haldamiseks ning Välisministeerium EL assotsiatsioonilepingust tulenevate eesmärkide, tööplaanide ja strateegiliste eesmärkide monitoorimiseks. Perioodil detsember 2018 […]

Versiooniuuendus 8.6: uued võimalused aruannetes

Anname igas kuus välja vähemalt ühe PlanPro versiooniuuenduse ja teavitame kõiki kliente funktsionaalsuse täiendustest ja muudest muudatustest. Oleme jõudnud uuema suurema versioonitähiseni. PlanPro tööplaani aruannete moodul on läbinud uuenduskuuri ning lisandunud on mitmeid uusi valikuid. Aruannetes kuvatavaid andmeid saab grupeerida struktuuri, strateegia, riskide, tegevuskavade, partnerite, eelarve järgi või erinevaid valikuid omavahel kombineerides. Lisaks on loodud […]

Võta ühendust!

PlanPro tarkvara kasutavad paljud ettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid.

Küsi demo