Blog

PlanPro versiooniuuendused, kevad 2024: vastutaja ja prioriteetide kanban, tegevuste laiendatud otsing, mõõdikute API

PlanPro võtab arvesse kasutajate tagasisidet ja vajadusi. Iga tarkvarauuendus ja -arendus on suunatud sellele, et pakkuda veelgi tõhusamat ja kasutajasõbralikumat lahendust.

Allpool on toodud lühike kokkuvõte uuendustest, mis jooksvate versiooniuuenduste käigus meie klientidele on 2024. aasta aprilli ja maikuu jooksul kättesaadavaks saanud.

Tegevused ja tegevuste vaated

 • Tahvli vaatesse lisandusid staatuste põhisele vaatele uued võimalused tegevuste visuaalseks kuvamiseks: vastutaja põhine ja prioriteetide põhine vaade. Vastutaja põhises tahvli vaates tegevuse lohistamisel teise tulpa määratakse uus vastutaja ning senine vastuaja jääb meeskonna liikmeks. Prioriteetide põhises tahvli vaates on prioriteedita tegevused “määramata” jaotises, teise jaotisesse lohistades prioriteet muutub.
 • Tegevuste nimekirjavaates kuvatakse nüüd tegevuskava, strateegia, riskide, partnerite seoseid vastavates veergudes ikoonina, sulgudes seoste arv. Hiirega peale minnes on näha täpsem info, ikoonile peale klikates kuvatakse seosed eraldi aknas.
 • Loodud võimalus tegevuste laiendatud otsinguks. Lisaks tegevuse nimele ja IDle saab nüüd otsida kõigist andmetest, mis on tegevustega seotud (nt vastutaja, meeskond, etapid, kommentaarid, strateegia, tegevuskava, partnerid, riskid, mõõdikud, eelarve ja finantsallikad). Valik salvestub kasutaja põhiselt. Otsingutulemuses kuvatakse otsitav sõna allakriipsutatuna.
 • Tegevuste nimekirjavaates saab nüüd tegevusi grupeerida tähtaja järgi.
 • Tegevuse kopeerimisel tuleb nüüd alati vanalt tegevuselt kaasa ka lisavormile sisestatud info.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine – kalender

 • Kalendrikandele on lisatud uus andmeväli “Kood” (lülitatakse sisse seadetes), mis võimaldab aja logimisel viidata mõnele menetlusele vms. Hiljem on aruande kaudu võimalik info kätte saada edasisiseks detailsemaks tegeliku ajakulu või tööajakaardistuse analüüsiks.

Strateegia ja mõõdikute moodul

 • Tegevusmõõdik on toodud tegevuskaardi baasandmetes nähtavale. Lisatud on uued väljad: siht, tegelik, täitmise%, hinnang. Tegevusmõõdik asendab ühtlasi senist koguse välja. 
 • Mõõdiku kaardile on lisatud mõõdiku seire perioodi valik (kord päevas, kord nädalas jne). 
 • Täpsustasime mõõdiku üksuste ja üldi tulemite arvutusvalemeid. Nt kui siht on 0 ja tegelik on suurem kui 0, siis nüüd kuvame %-arvutust ja 0% asemel 100% (suund suurem on parem).
 • Loodud mõõdikute API-d (KPI_LIST ja KPI_DETAIL).

Vestluste moodul

 • Küsimustiku vormi ala on nüüd võimalik laiemalt kuvada ehk iga kasutaja saab vastavalt monitori laiusele oma vaadet kohendada. Selleks on paremal ääres hallil alal nupud vaate laiendamiseks ja ahendamiseks.
 • Kõik vestlused vaatessse on aktiivsuslogi graafikusse lisatud vestluste arv kokku.
 • Vestluste kokkuvõtte graafikul saab nüüd kuvada hiirega väärtuse peale minnes tooltipis vastajate nimesid.
 • Töölt lahkunud töötajate nimed kuvatakse nüüd Kõik vestlused vaates punasena.

Muud täiendused

 • Aruande moodulis saab nüüd valida soovitud parameetrid ning salvestada aruanne otse Excelisse või html’i ehk pole enam vaja aruannet ekraanile koostada.
 • Andmete Excelist PlanProsse importimisel lisandus võimalus importida tegevuste seoseid tegevuskavadega.
 • Seadetes saab nüüd määrata tegevuse raporti kirjutamiseks vaikimisi režiimi – lihtteksti või html-režiim.
 • Tegevuste prioriteetidele saab seadetes määrata järjekorra, mille alusel neid tahvelvaates jm kuvatakse. 

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine või arenguvestlused uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: