Blogi

PlanPro versiooniuuendus 9.2.0: riskide filtrid, ametigruppide seos kompetensimudelitega, seadete logi

Toome ära viimaste kuude versiooniuuenduste käigus meie klientidele kättesaadavaks tehtud tarkvara täiendused ja kasutusmugavusega seotud parendused.

Riskide moodul

Nüüd lisatud alternatiivne võimalus riski taseme arvutamiseks ja uus filter
 • Riskide moodulisse lisandus alternatiivne võimalus riski taseme arvutamiseks, mille puhul tase kuvatakse sõnalise hinnanguna.
 • Riski mooduli vaates saab riskide puus olevaid kirjeid mugavalt filtreerida nii staatuse, mõju suuruse, tüübi ja tõenäosuse järgi.
 • Riski kirje eest vastutajale andsime automaatsed õigused andmeid muuta ilma, et tal oleks vastav kasutajagrupi õigus.

Eelarve moodul

Täiendatud võimalused aruannete koostamiseks
 • Eelarvet saab nüüd plaanida ette 4 aastat ette senise 3 aasta asemel. Eelarve mooduli vaates on lisavalik, mis kuvab korraga ainult käesolevasse aastasse plaanitud summad.
 • Lisasime uusi võimalusi eelarve aruannete koostamiseks. Näiteks on võimalikud erinevad kombinatsioonid eelarvekontode ja finantsallikate jaoks, eelarve väljavõtte saab teha koos eri aastate eelarve summadega või koondina, tekkisid juurde finantsallika tüübi ja osakonna kiirvalikud.
 • Aruandes on ka täiendav filtrite päis, mis võimaldab ekraanil kuvatavate asaruande veergudes mugavalt teostada erinevaid kiirotsinguid. Samuti eksporditakse Excelisse nüüd vaid see, mida ekraanil näha.

Vestluste moodul

 • Nüüd saab personalijuht ja ka juht ise oma töötajatega väljaspool PlanPro keskkonda läbiviidud vestluseid failidena (nt pdf, digidoc vm) ükshaaval üles laadida. Kui korraga üleslaadimist vajavaid vorme on aga rohkem, siis sel juhul saab peakasutaja tõmmata failid sisse skriptiga.
 • Tegime kompetentsimudelite sidumise konkreetsete ametigruppidega mugavamaks. Kui töötaja on määratud teatud ametigruppi, mille juurde kuulub üldkompetentsimudel ja/või ametialane kompetentsimudel, siis arenguvestluse väljasaatmisel lisatakse kompetentsimudelid vestlusele automaatselt külge. Ametigrupid on igal organisatsioonil võimalik endal seadetes defineerida. Kui võtate esmakordselt kasutusele ametigrupid ja mõtlete, kuidas olemasolevatele kasutajatele ametigrupid määrata, siis elleks on meil loodud andmesiirdeskript.
 • Töötaja vestluse vormil kuvatakse nüüd tema isiklikke eesmärke samas järjekorras nagu need on tööplaani moodulis ja kui tegevused on üksteise all, siis kuvatakse need samuti hierarhias (taandega). Eelmise ja järgmise perioodi eesmärkide plokis saab kasutada ka tegevuse alguskuupäeva välja ja värvilist silti (label) tegevuse tüübi näitamiseks. Järgmise perioodi eesmärkide juurde lisasime hoiatuse, kui eesmärkide osakaal läheb üle 100%.
 • Vestluste raportisse lisasime eraldi valiku lahkunud töötajate vestluste kuvamiseks.

Muud täiendused ja parandused

 • Tegime süsteemiüleselt palju erinevaid väiksemaid parandusi ja ühtlustasime süsteemi kasutajaliidese väljanägemist. Puhastasime töötaja vaadet infost, mis teda otseselt ei puuduta. Näiteks, kui töötaja on kasutajaõiguste grupis, mis eelarve või ajaplaneerimise moodilit ei kasuta, ei näidata talle süsteemi eri vaadetes ka vastavaid andmetulpi ega valikuid.
 • Tegevuskaardile lisandus andmeväli planeeritud koguse sisestamiseks ja tegeliku koguse jooksvaks raporteerimiseks, mille saab peakasutaja kasutusele võtta, kui see seadetes tegevuse tüübil sisse lülitada.
 • Täitmisraporteid saab nüüd eristada värviga.
 • E-maili teateid saadetakse tegevusega seotud meeskonnaliikmetele nüüd lisaks ka faili lisamise või eemaldamise kohta.

Uuendused seadetes ja seadistustes

 • Tegevuste staatustele saab määrata kindla järjekorra, mille alusel neid järjestatakse tahvelvaates ja tegevuskaardil staatust muutes.
 • Kui organisatsioonil on PlanPro keskkonnas mitu peakasutajat, kes teevad seadetes muudatusi ja täiendusi, siis võib tekkida vajadus saada ülevaadet, kes mida millal muutis. Seetõttu lisasime seadetesse detailse muudatuste logi, kus kajastub kogu info selle kohta, kes ja millal lisas, muutis või kustutas erinevaid süsteemis kasutusel olevaid klassifikaatoreid, kasutajaõigusi või vestluse vorme.
 • PlanPro kasutajaliides on eesti, vene, inglise, rumeenia ja montenegro keeltes, kuid igas installatsioonis loomulikult kõiki keeli ei kasutata. Administraator saabki nüüd soovi korral seadistada, millised keelevalikud kasutajatele saadaval on ja üleliigsed eemaldada. (Kui määrangut ei ole tehtud, siis kasutajad saavad valida kõigi keelte hulgast.)

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Viimased postitused

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: