Blogi

Moldova Riigikantselei võttis kasutusele PlanPro tarkvara

Meil on hea meel teatada, et Moldova Vabariigi Valitsuse Riigikantselei võttis erinevate Moldova riiklike tegevuskavade jälgimiseks ja täitmise monitoorimiseks kasutusele PlanPro tarkvara. PlanPro hakkab koondama endas Moldova Vabariigi Valitsuse strateegilisi eesmärke ning nende saavutamiseks loodavaid tööplaane. Samuti võimaldab see hallata kaasnevaid riske, planeerida rahalist ja tööjõuressurssi.

PlanPro juhtimistarkvara koondab kasutusel olevate elektroonilised dokumendid ühtsesse süsteemi, lisaks aitab tarkvara parandada Moldova Vabariigi Valitsuse tegevuste läbipaistvust ning raportite kvaliteeti ning kättesaadavust välistele partneritele (Maailmapanga, EU ja doonorriikide esindajad) ning vähendada monitoorimiseks kuluvat aega ja bürokraatiat.

PlanPro tööplaanide ja strateegiliste eesmärkide infosüsteemi juurutamist Moldova Vabariigi Riigikantseleis rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: