Tööstus

Keskenduge oma põhitegevusele: targale tootmisele. PlanPro tarkvara toetab seda.

Tarkvara tööstusettevõttele

Asendage lugematud Exceli failid oma ettevõttes ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Tarkvara ettevõtte sisemiste protsesside haldamiseks

Strateegiliste eesmärkide elluviimine – planeerige pika- ja lühiajalistest eesmärkidest lähtuvaid konkreetseid tegevusi ja jälgige seatud eesmärkide saavutamist vastavalt kokkulepitud ajakavale. Viige strateegia töötajateni: siduge töötajate tööülesanded ettevõtte strateegiaga ning näidake, kuidas nende tegevused eesmärkide täitmisesse panustavad.

Riskijuhtimine – töötajate tervis ja heaolu on iga tootmisettevõtte prioriteet. Juhtige ettevõtte riske, et toetada strateegia elluviimist, aidates saavutada finants- ja tegevuseesmärke ning ära tunda võimalusi ja hoida ära mittesoovitud sündmuseid.

Kvaliteedijuhtimine – standardiseeritud ja dokumenteeritud protsessid, parendustegevuste kavandamine.

(Arendus)projektide juhtimine – jätkusuutlikkus, pidevad muutused tarneahelas, digitaliseerimine ja automatiseerimine on osa tänapäevase tööstusettevõtte väljakutsetest. Juhi, halda ja hinda projekte mugavalt ühes infosüsteemis.

Sisukad arengu- ja tulemusvestlused – looge vestluste abil süsteem saavutuste tunnustamiseks, väärtuste tugevdamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks. Võimaldage juhtidel teha objektiivsemaid palga, edutamise ja järelkasvuga seotud otsuseid, hinnates tulemuslikkust faktide, mitte arvamuse põhjal. Hinnake töötajate kompetentse, pühendumust ja rahulolu. Kaardistage põhjused, miks töötajad ettevõttest lahkuvad. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja  kaardistamine (pildistamine).

Aruanded: aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Aitame muuta teie juhtimisprotsessid konkurentidest tõhusamaks

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

PlanPro aitab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtida riske, planeerida ning mõõta eelarvet ja aega. Tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koos- tööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks ja tulemuslikumaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: