TARKVARA TÖÖSTUSETTEVÕTTELE:
Asendage lugematud Exceli failid oma ettevõttes ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid tööstussektoris kasutavad PlanPro tarkvara erinevate tööstusele omaste protsesside haldamiseks.

  • Strateegiliste eesmärkide elluviimine - planeerige pika- ja lühiajalistest eesmärkidest lähtuvaid konkreetseid tegevusi ja jälgige seatud eesmärkide saavutamist vastavalt kokkulepitud ajakavale. Viige strateegia töötajateni: siduge töötajate tööülesanded ettevõtte strateegiaga ning näidake, kuidas nende tegevused eesmärkide täitmisesse panustavad.
  • Riskijuhtimine - töötajate tervis ja heaolu on iga tootmisettevõtte prioriteet. Juhtige ettevõtte riske, et toetada strateegia elluviimist, aidates saavutada finants- ja tegevuseesmärke ning ära tunda võimalusi ja hoida ära mittesoovitud sündmuseid.
  • Kvaliteedijuhtimine - standardiseeritud ja dokumenteeritud protsessid, parendustegevuste kavandamine.
  • (Arendus)projektide juhtimine - jätkusuutlikkus, pidevad muutused tarneahelas, digitaliseerimine ja automatiseerimine on osa tänapäevase tööstusettevõtte väljakutsetest. Juhi, halda ja hinda projekte mugavalt ühes infosüsteemis.
  • Sisukad arengu- ja tulemusvestlused - looge vestluste abil süsteem saavutuste tunnustamiseks, väärtuste tugevdamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks. Võimaldage juhtidel teha objektiivsemaid palga, edutamise ja järelkasvuga seotud otsuseid, hinnates tulemuslikkust faktide, mitte arvamuse põhjal. Hinnake töötajate kompetentse, pühendumust ja rahulolu. Kaardistage põhjused, miks töötajad ettevõttest lahkuvad. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro tarkvara lahendused tööstusettevõttele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

Tarkvara tööstusettevõttele

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtimine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!