Blogi

Montenegro valitsus võttis üleriigiliselt kasutusele PlanPro arendatud planeerimistarkvara

PlanPro võitis 2020. aasta kevadel Montenegro Vabariigi valitsuse poolt väljakuulutatud hanke ühtse üleriigilise strateegilise planeerimise ja raporteerimise tarkvara väljatöötamiseks. Tarkvara on nüüdseks ka kõigis ministeeriumites juurutatud.

Eestist kaks korda väiksemas Montenegros on planeerimine jaotunud valitsuse (ehk riigikantselei) ja 19 ministeeriumi vahel. Neist igaüks töötavad välja oma valdkonna arengusuunad, seavad eesmärgid ning teostavad järelevalvet. Montenegro ministeeriumid kasutasid varem planeerimisel ja raporteerimisel mitmeid Exceleid. Erinevate failide haldamine ja ajakohasena hoidmine nõudis palju aega ja tööjõudu.

PlanPro poolt loodud juhtimistarkvaralahendus aitab valitsusel koordineerida keskselt valitsuse tööplaani ja jagada ülesandeid ministeeriumitele. Ministeeriumid saavad seejärel planeerida ja hallata strateegiliste eesmärkidest lähtuvaid tegevusi.

Tarkvara kasutuselevõtt aitab oluliselt kaasa bürokraatia vähendamisele. Jääb ära andmete dubleerimine, paraneb aruandluse korraldus ja täitmise seire.

PlanProl on juba varasem kogemus tarkvaralahenduse juurutamisega Moldovas. Moldova Vabariigi valitsus kasutab 2014. aastast alates PlanPro tarkvara riiklike tegevuskavade ja Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingus olevate ülesannete haldamiseks, tarkvara abil tagatakse valitsuse tegevuste läbipaistvus ning paranenud on raportite kvaliteeti ja kättesaadavus kolmandatele osapooltele.

PlanPro OÜ on tarkvaraettevõte, mis tegeleb veebipõhise juhtimistarkvara arendamise ja konsultatsiooniteenuste pakkumisega. PlanPro tarkvara peamiseks eeliseks on võimekus siduda kogu organisatsiooni strateegia, projektid, töötajad, eelarve, riskid ja töötulemuste hindamine üheks tervikuks. Tarkvara kasutavad eesmärkide ja eelarve planeerimisprotsessis ning tööülesannete haldamiseks, töötulemuste hindamiseks ja arenguvestluste läbiviimiseks nüüdseks kolme riigi valitsused, ministeeriumid ja teised avaliku sektori institutsioonid ning suurettevõtted.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: