Montenegro valitsus võttis üleriigiliselt kasutusele PlanPro arendatud planeerimistarkvara

Montenegro valitsus võttis üleriigiliselt kasutusele PlanPro arendatud planeerimistarkvara

PlanPro võitis 2020. aasta kevadel Montenegro Vabariigi valitsuse poolt väljakuulutatud hanke ühtse üleriigilise strateegilise planeerimise ja raporteerimise tarkvara väljatöötamiseks, tarkvara on nüüdseks ka kõigis ministeeriumites juurutatud.

Eestist kaks korda väiksemas Montenegros on planeerimine jaotunud valitsuse (ehk riigikantselei) ja 19 ministeeriumi vahel, mis igaüks töötavad välja oma valdkonna arengusuunad, seavad eesmärgid ning teostavad järelevalvet. Montenegro ministeeriumid kasutasid varem planeerimisel ja raporteerimisel mitmeid exceleid, mille haldamine nõudis palju aega ja tööjõuressurssi. PlanPro poolt loodud juhtimistarkvaralahendus aitab valitsusel koordineerida keskselt valitsuse tööplaani ja jagada sealtkaudu ülesandeid ministeeriumitele. Ministeeriumid saavad seejärel planeerida ja hallata strateegiliste eesmärkidest lähtuvaid tegevusi. Tarkvara kasutuselevõtt aitab kaasa bürokraatia vähendamisele, jääb ära andmete dubleerimine ning paraneb aruandlus ja täitmise seire.  

PlanProl on varasem kogemus tarkvaralahenduse juurutamisega Moldovas, kus Moldova Vabariigi valitsus 2014. aastast alates kasutab PlanPro tarkvara riiklike tegevuskavade ja EU assotsiatsioonilepingus olevate ülesannete haldamiseks, tarkvara abil tagatakse valitsuse tegevuste läbipaistvus ning paranenud on raportite kvaliteeti ja kättesaadavus kolmandatele osapooltele.

PlanPro OÜ on tarkvaraettevõte, mis tegeleb veebipõhise juhtimistarkvara arendamise ja konsultatsiooniteenuste pakkumisega. PlanPro tarkvara peamiseks eeliseks on võimekus siduda kogu organisatsiooni strateegia, projektid, töötajad, eelarve, riskid ja töötulemuste hindamine üheks tervikuks. Tarkvara kasutavad eesmärkide ja eelarve planeerimisprotsessis ning tööülesannete haldamiseks, töötulemuste hindamiseks ja arenguvestluste läbiviimiseks nüüdseks kolme riigi valitsused, ministeeriumid ja teised avaliku sektori institutsioonid ning mitmed suurettevõtted.