Tervishoid

Keskenduge oma põhitegevusele, inimeste tervisele ja kõrge tasemega arstiabi pakkumisele. PlanPro tarkvara toetab seda.

Infosüsteem tervishoiuasutusele

Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased tervishoiuteenust osutavad kliendid kasutavad PlanPro tarkvara haigla arengukava eesmärkide saavutamiseks koostatavate tööplaanide haldamiseks ja elluviimise monitoorimiseks, projektijuhtimiseks (sh erinevad arendusprojektid, hanked). 

Lisaks ka kõigi töötajatega aastavestluste läbiviimiseks, kompetentside hindamiseks, küsitluste korraldamiseks ning juhtide 360-kraadi tagasiside uuringuteks.

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

PlanPro lahendused haiglatele

Hallake haigla arengukavas seatud arengusuundade ja pikaajaliste eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavasid, tööplaane ja tegevusi koos seotud osapooltega hõlpsalt ühes infosüsteemis üle kogu organisatsiooni.

Juhtige projekte ühes tarkvaralahenduses, olgu selleks siis tervishoiuasutusesisest ravikvaliteeti, teadustegevust või jooksvat haldust puudutavad projektid (nt hanked).

Muutke hangete läbiviimine tõhusamaks läbi organisatsioonisise koostöö parandamise nii hangete ettevalmistamisel kui ka pooleliolevate hankemenetluste juhtimisel ja järeltegevuste koordineerimisel.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.
E-ITS rakendamine – moodulite, ohtude ja meetmete halduse muutmine pidevaks protsessiks ja igapäevatöö osaks.

Viige arstide, õendus- ja hoolduspersonali ning tugiüksustega läbi arenguvestluseid, kaardistage arengu- ja koolitusvajadusi ning hinnake kompetentse.

Korraldage küsitlusi ja 360-kraadi tagasiside uuringuid. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja kaardistamine.

Aruanded: aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

PlanPro aitab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtida riske, planeerida ning mõõta eelarvet ja aega. Tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Muutke E-ITS moodulite, ohtude ja meetmete haldus pidevaks protsessiks ja igapäevatöö osaks. elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

Miks PlanPro?

 

Oleme rohkem kui 10 aasta jooksul PlanPro tarkvara arendanud ja juurutanud PlanPro enam kui 100 organisatsioonis, millest suurem osa on keskmised ja suured ettevõtted, avaliku sektori asutused, haiglad, linna- ja vallavalitsused.

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, jälgimise ning töötulemuste hindamise taval.

Aitame ka tarkvara juurutamisel ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta, samuti saame tarkvara juba konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt kasutuselevõtmiseks seadistada.

Tehke teadlik valik, küsige meilt tarkvara tutvustust ja veenduge, et see viib teie organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimise uuele tasemele!

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: