Kohalik omavalitsus

Keskenduge oma põhitegevusele: piirkonna jätkuvale arengule ning kohalike elanike heaolule. PlanPro tarkvara toetab seda.

Kohaliku omavalitsuse infosüsteem

Meie tänased kliendid linna- ja vallavalitsustes kasutavad PlanPro tarkvara arengukavade eesmärkide saavutamiseks koostatavate tööplaanide haldamiseks. Lisaks ka arenguvestluste (koostöö- ja tulemusvestluste) läbiviimiseks.

Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised protsessid ühte infosüsteemi!

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Võimekas tööplaani infosüsteem PlanPro aitab teha järgmist:

Omavalitsuse arengukavast ja eelarvestrateegiast lähtuvate tegevuste eesmärgistamine, tegevuskavade koostamine, riskianalüüs, hankeplaanide koostamine ja kõige eeltoodu jälgimine.

Koalitsioonilepingust tulenevate kokkulepete täitmine, korraldamine, jälgimine, tulemuste analüüs.

Projektijuhtimine: projektide (sh struktuuriüleste) haldamine ja tulemuste hindamine.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja teenusepõhine kaardistamine.

Partnerid: valitsemisala allasutustega seotud tegevuste planeerimine ja haldus.

Kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste töötajate pideva arengu kindlustamine ja arenguvestluste läbiviimine töötajatega. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks kasutades nutikat lahendust arenguvestluste läbiviimiseks.

Kompetentside hindamine ning koolitusvajaduse kaardistamine.

Aruanded: aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

PlanPro lahendused KOVidele

Tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personaliosakonna jaoks.

Miks PlanPro?

Oleme rohkem kui 10 aasta jooksul PlanPro tarkvara arendanud ja juurutanud PlanPro enam kui 100 organisatsioonis, millest suurem osa on keskmised ja suured ettevõtted või avaliku sektori asutused, linna- ja vallavalitsused.

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, jälgimise ning töötulemuste hindamise taval. Süsteem aitab tõhustada mitte ainult projektijuhtimist, vaid ka kõiki seotud protsesse. 

Aitame ka tarkvara juurutamisel ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta, samuti saame tarkvara juba konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt kasutuselevõtmiseks seadistada.

Tehke teadlik valik, tutvuge tarkvaraga ja veenduge, et see viib teie organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimise uuele tasemele.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: