Versiooniuuendus 8.0: uuenenud kujundus, tegevuse vorm ja vasakmenüü, loodud võimalused 360 kraadi tagasiside hindamiseks

Valminud on PlanPro juhtimistarkvara versioon 8.0.

Uuendused tööplaanide haldamise moodulis:

  • Uuenduses oleme rõhku pannud kasutusmugavusele, kiirusele ja operatiivsusele. Selleks oleme loonud uue kujunduse, mis paneb fookuse sisule ja on intuitiivsem kasutada.
  • Vasaku navigeerimismenüü oleme teinud ülevaatlikumaks. Nüüd on näha, millise osakonna, eesmärgi või tegevuskava jne eest on kasutaja vastutav või millega neist on tema tegevused seotud.
  • Oleme ühtlustanud tegevuse ja tegevuse täitmise vormi, viies selle pop-up’i asemel ekraani paremasse serva ja luues võimaluse saada tegevustest koos täitmisega kiirema ülevaate.
  • Uute tegevuste loomine ja täitmisaruannete lisamine on samuti kiirem. Tegevuste vahel liikumine toimub mugavamalt. Kaob ära dubleeriv tegevuse täitmise ja tegevuse andmete sisestamise vaade.
  • Oleme optimeerinud ja uuendanud tarkvara alusplatformi ja teinud muid väiksemaid uuendusi ja parandusi.

Uut on ka PlanPro  arenguvestluse moodulis:

  • Loodud on tagasiside küsimustikud. Tagasisidevestlused (270 ja 360 kraadi) võimaldavad töötajate kohta küsida tagasisidet nii töötajate kolleegidelt ja kogu organisatsioonist kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt.