Blogi

PlanPro versiooniuuendus 9.2.1: uus mõõdikute moodul, uuenenud aruanded, visualiseeritud kokkuvõtted küsitlustest

Oleme viimastel kuudel oma tarkvara täiendamise nimel kõvasti tööd teinud. Allpool on toodud suuremad muudatused, mis on juba ka versiooniuuenduste käigus meie klientidele kättesaadavaks saanud.

Uus mõõdikute moodul

Paljud organisatsioonid on liikunud strateegilises juhtimises järgmisesse etappi ehk üha enam seatakse üldsõnaliste strateegiliste eesmärkide asemel konkreetseid tulemusmõõdikuid ja ettevõtte või asutuse töö korraldatakse ümber nende mõõdikute saavutamisest lähtuvalt.

Sellega seoses on meil hea meel tutvustada PlanProsse lisandunud täiesti uut mõõdikute moodulit.

 • Oleme toonud mõõdikud strateegia vaatest eraldi, tähelepanu keskpunkti.
 • Iga mõõdiku metaandmetesse lisandunud mitmeid uusi andmevälju: vastutaja, tüüp, staatus, baastase, sihttase jne. Mõõdikute vahetasemete saavutamise põhjal saab moodustada aegridasid.
 • Tegevustele saab nüüd lisada seose mitme mõõdikuga (varem sai vaid ühega).
 • Tegevuskavadele  saab nüüd samuti lisada seose mitme mõõdikuga. See võimaldab paremini üles ehitada teenusepõhist planeerimist, kus tegevuskava täidab nn teenuskaardi vormi rolli.
 • Iga mõõdiku juures on samuti näha, milliste strateegiliste eesmärkide, tegevuskavade ja tegevustega ta seotud on.

Tegemist on esmase versiooniga, mida arendame jooksvalt edasi, luues uusi põnevaid ja kasulikke võimalusi. Pikemas plaanis saab olema mõõdikute seire info ka visaliseeritud.

Huvi korral võtke ühendust ja juhendame, kuidas saate enda keskkonnas uued võimalused sisse lülitada ja kasutusele võtta.

Tööplaani aruanded sai uuenenud väljanägemise ja juurde uusi võimalusi

 • Lihtsustatud ja koondatud erinevad valikud moodulite järgi alajaotuste alla. Kui kasutajal pole mõnda moodulit sisse lülitatud, siis ei kuvata kasutajatele enam ka aruandes selle mooduliga seotud valikuid.
 • Tegevuste täitmisraportite esitamise aja järgi filtreerimise jaoks on olemas eelvalikud: Eelmise nädala algusest, Eelmise kuu algusest, Viimane nädal, Viimane kuu, Käesolev nädal, Käesolev kuu, Käesolev aasta. Valikut saab kasutada salvestatavates aruandemallides. Kuvatakse nüüd ka tegevuse täitmisraportisse lisatud pildid ja palju muud.
 • Lisatud uusi võimalusi, sh peategevusi ja alamtegevusi saab näidata visuaalselt hierarhias ja palju muud.

Tegevustele eelarve sisestamine on lihtsam

 • Kätte on jõudnud iga-aastane eelarvete koostamise aeg ja sellega seoses tegime üle mitme aasta kestva tegevuse eelarve sisestamise kasutajate jaoks veelgi lihtsamaks. Nüüd on tegevuskaardil vaikimisi täitmiseks avatud tegevuse alguse kuu ja järgmiste aastate puhul jaanuarikuu andmeväli. See võimaldab kiirelt eelarvesummasid sisestada, ilma et peaks lisaks eraldi kuude jaotuse vaate avama. Eelarve periodiseerimine võimaldab kiirvalikuga jaotada tegevuse tulusid-kulusid-investeeringuid perioodidesse. Vaikimisi läheb summa perioodi algusesse, kuid on ka võimalikud kuudele, kvartalitesse ja aastatesse jagamine.
 • Sealjuures tagasiulatuvalt möödunud aasta(te)le planeeritud summasid enam muuta ei saa – nii eelarve sisestus kui allikate valik on lukus.
 • Iga tegevuse puhul arvutatakse automaatselt välja eelarve jääk. See arvutatakse järgnevalt: tegevusele planeeritud summast lahutatakse broneeritud ja tegeliku summast.

Vestluste moodul

 • Nüüd saab esitleda organisatsiooniüleste küsitluste tulemusi visualiseeritud kokkuvõttena. Näiteks saab täidetud lahkumisvestluste ankeetidest koondülevaate, millised on need peamised põhjused, miks töötajad töölt lahkuvad. Kui olete oma organisatsioonis läbi viinud töötajate pühendumuse ja rahulolu-uuringu (või näiteks ühe osana aastavestlusest kaardistanud töötajate rahuolu), siis näete iga ankeedis olnud väitele antud vastuste protsentuaalsest jaotust, lisaks on toodud kõik vabatekstina esitatud kommentaarid – loomulikult anonüümsetena. Soovi korral saab visualiseeritud kokkuvõte välja võtta ka ühe osakonna lõikes. Alles on ka vana hea võimalus tõmmata andmed Excelisse.
 • Personalitöötajatel on organisatsiooniüleselt ja juhtidel oma osakonna lõikes on vaja omada ülevaadet, kellega vestlusi on läbi viidud ning kellega ei ole ning miks ei ole. Nüüd saab PlanPros kirjutada põhjenduse, miks mõne töötajaga (aasta)vestlust läbi ei viida – näiteks on töötajal alles katseaeg või on tööleping peatunud. Raportis saab ka ühe klikiga kätte kõik info kontrollimaks ega ei ole unustatud mõne töötajaga vestlust läbi viia.
 • Kui juht saadab töötajale vestluse vormi tagasi täiendamiseks, saab ta lisada täpsustuse või kommentaari, mis osas töötaja peaks vormi muutma. Sarnaselt saab kirjutada kommentaari personalitöötaja, kui ta juba kinnitatud vestluse töötajale või juhile uuesti täitmiseks avab. Kommentaar läheb töötajale e-mailile, on nähtav ka aktiivsuslogis ja vestluse vormi avades.
 • Vestluse väljasaatmisel lisasime kaks väikest täiendust. Väljasaatmise juures on iga vormi kõrval  võimalik näha küsimustiku eelvaadet. Enne kui süsteem küsimustikud lõplikult teele paneb, küsime kasutajalt igaks juhuks veel ühte kinnitust, kas kasutaja on teadlik, et küsimustik saadetakse n arvule isikutele välja.
 • Kõikide vestluste haldamise vaatesse tekitasime juurde võimalusi teostada erinevaid otsinguid väljasaatja, väljasaatmise aja, vestleja, juhi jm järgi.
 • Vestluste raportis on nüüd mugavam töötajate lõikes infot vaadata. Oleme ka Excelisse eksporditavas failis teinud mõningaid väiksemaid muudatusi andmete kuvamisel.

Muud täiendused ja parandused

 • PlanPro saadab erinevaid automaatseid e-maili teavitusi nii tähtaegade, vastutajaks lisamise kui tegevuse muutmise kohta. Samatüübilised teavitused pannaks alati ühte meili kokku. Nüüd saab vajadusel määrata, millist tüüpi e-maile teie organisatsioonis saadetakse ja vajadusel osad e-mailid tüübid välja lülitada. Väike vihje: kui kasutajad kurdavad, et teavitusi tuleb liiga palju, siis tasub kaaluda muuta teavituste saatmise välp harvemaks – näiteks kord või kaks päevas. (Funktsionaalsus on kättesaadav on-premise klientidele.)
 • Tegevuskaardi lisaväljades saab nüüd kasutada ka keerulisema ülesehitusega vorme, kus on küsimuste grupeerimiseks kasutatud akordione jm.
 • Tegevuste vaatesse lisandunud on kuupäevavahemiku järgi filtreerimise võimalus, kiirvalikute hulka lisasime „Tähtaeg käesoleval aastal“.
 • Gantti vaatesse ja nimekirjavaatesse on lisatud WBS koodi veerg (automaatne numeratsioon). Gantti graafikus kuvatakse WBS koodi ka eraldi progressbar’is juures.
 • Lisasime strateegia ja riskide vaatesse ilma vormi avamata otse nimekirjas muuta tüüpi ja staatust muuta. Otse nimekirjast saab muuta struktuuri vaates ka kasutajaõiguste gruppi.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine või arenguvestlused uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Viimased postitused

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: