PlanPro võimaldab saada ülevaadet planeeritud ja tegelikult kulunud ajast

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Tööaja arvestus

Tööaja arvestuse mooduli põhifunktsioonid:

  • Tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine
  • Tegeliku ajakasutuse logimine
  • Ühikud: minut, tund, päev, FTE
  • Kalendervaade
  • Outlook kalendri liides

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

  • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvalvaade, gantti graafik)
  • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
  • Tööülesannete täitmiseks vajalikke kulusid-tulusid-investeeringuid planeerida
  • Läbi viia tulemus- ja arenguvestluseid
  • Viia strateegilised eesmärgid iga töötajani

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.