TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE:
saage PlanPro tarkvaras ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate protsesside, projektide, tegevuste ja tööülesannete lõikes.

Võrdle planeeritud tööaega reaalselt kulunud tööajaga. Võta vastu andmetel põhinevaid otsuseid ning kohalda vajadusel olemasolevaid protsesse ja tegevusi.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Tööaja planeerimine

Tööaja planeerimine ja mõõtmine

Põhifunktsioonid:

 • Tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine
 • Tegeliku ajakasutuse logimine
 • Planeeritud vs tegelik aeg
 • Ühikud: minut, tund, päev, FTE, FTE%
 • Kalendervaade
 • Outlook kalendri liides

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvelvaade, Gantti graafik)
 • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannete täitmiseks vajalikke kulusid-tulusid-investeeringuid planeerida
 • Läbi viia tulemus- ja arenguvestluseid
 • Viia strateegilised eesmärgid iga töötajani

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.