Tööaja planeerimine & mõõtmine

Vii tööaja planeerimine ja mõõtmine PlanPro tarkvaraga uuele tasemele – efektiivsemad protsessid ja parem infovahetusühes võimekas infosüsteemis.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine

Saage PlanPro tarkvaras ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate, protsesside, projektide, tegevuste ja tööülesannete lõikes.

Võrrelge planeeritud aega reaalselt kulunud ajaga. Tööaja planeerimine ja mõõtmine aitab kaasa andmetel põhinevate otsuste langetamisele ning seeläbi vajadusel kohaldada olemasolevaid protsesse ja tegevusi.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: põhifunktsioonid

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

PlanPro aitab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, hallata riske, planeerida ning mõõta eelarvet ja aega. Tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

ARUANDED

Aruannete genereerimine, kuvamine ning eksportimine erinevate parameetrite alusel.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: