Blogi

Kuidas tagada strateegilises planeerimises tulemuslikkus?

Tulemuslikkuse tuvastamise eelduseks on eesmärkide saavutustaseme mõõtmine  – selleks on vajalik kaardistada, kus me hetkel oleme ja kuhu me soovime jõuda. Kui näitajaid on palju, siis nende haldamine on ajamahukas ning siinkohal vajame appi infosüsteemi.

Kindlasti olete kuulnud väljendit „mida mõõdad, seda saavutad“. Vaadates strateegiadokumente ei jää kahtlust, et paljud organisatsioonid, eeskätt avalik sektor, on seda juba aastaid oma töö planeerimises arvestanud. Tõepoolest, avalik sektor on end varustanud mõõdikute mammuttabelitega, mille täitmiseks kulutatakse hulgaliselt töötunde. Arvestades andmete hulka, mida ühe riikliku tulemusvaldkonna juhtimiseks vaja on, siis ega vähemaga ei saakski piirduda, kui seda on mahukas Exceli tabel. Eesmärk on üllas, aga kas Exceli tabelisse panustamine end ka ära tasub?

Kui kvaliteetsed on seatud mõõdikud? Kas mõõdikute tulemuslikkus on vastutava organisatsiooni poolt hallatav? Kas need mõjutavad üksteist kui hammasratastega mootor liikudes üldisemast detailsemaks või vastupidi? Seda me täpselt ei tea, sest andmeid on palju ja pelgalt tabeli abil on info raskesti hallatav ja kontrollitav.

Mõõdikute tulemuslikkust ei saa aga hinnata kui omaette seisvaid andmeobjekte, vaid need on lahutamatult seotud eesmärgiga, mis on omakorda seotud tegevustega, mis sellele eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.

Selleks, et saavutada uus tase strateegia tulemuslikkuses, on eelduseks mugav ja visualiseeritud mõõdikute haldus, kus on kergesti kättesaadavad ka teised andmeobjektid, mis on planeeritud näitajate saavutamisega seotud.

Siin tuleb appi juhtimise infosüsteemi tarkvara PlanPro, mis on just mõõdikute halduse ja visualiseerimise arendused sel ja järgmisel aastal fookusesse võtnud. Töötame selle nimel, et juhtimine oleks veelgi tulemuslikum.

Kui ei mõõda, siis ei kontrolli ja kui ei kontrolli, siis ka ei juhi!

Artikli autor Helen Raun on töötanud pikaajaliselt strateegilise planeerimise edendajana erinevates avaliku sektori asutustes. Lisaks finantsist-ökonomisti erialale on ta õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist ning omab MBA kraadi ärikonsultatsiooni ja organisatsiooni arenduse erialal ning on täiendanud end tulemus- ja personaljuhtimise erialal.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

PlanPro võimaldab strateegilist planeerimist erinevatel hierarhilistel tasanditel (nt tulemusvaldkond, tegevusprogramm, meede, tegevus), seada nendele tasanditele vastavad eesmärgid ja seirata nende saavutamist mõõdikute abil.

Erinevatel planeerimistasanditel on erinevat tüüpi eesmärgid ja ka erinevat tüüpi mõõdikud – nt mõjumõõdik, tulemusmõõdik, väljundmõõdik. Nii strateegilistel tasanditel kui mõõdikutel on omanik(ud), kes vastutab/ vastutavad sisuliselt eesmärgi elluviimise eest.

Mõõdikutele defineeritakse alg- ja sihttasemed ning kajastatakse regulaarse seire tulemused ehk mõõdiku(te) näitajad. Nii tekib mõõdikutele prognoos ja tegelike väärtuste aegrida, mis näitab andmeid mingil konkreetsetel ajahetkedel või ajaperioodi vältel.

Eesmärkide saavutamiseks koostatud tegevuskava tegevused on viidud juba konkreetselt töötaja tasemele ning tekib ülevaade, milliseid tegevusi tehakse tulemuste saavutamiseks.

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: