Blogi

PlanPro versiooniuuendus 9.1.1: täienenud Gantt; uued filtrid; mugavam töötaja isikliku eesmärgi seostamine strateegiaga

Täienenud Gantt graafiku vaade

Oleme lisanud erinevaid võimalusi projektide mugavamaks haldamiseks. Gantti graafiku vaate kaudu kuitahes mahukat projekti vaadates on see jaotatud visuaalselt paremini hoomatavateks osadeks – alategevusteks ja verstapostideks (milestone). Lisades tegevustele omavahelised seosed (dependency) ja võimalikud lisatingimused (constraint), saad hea ülevaate, millised tegevused toimuvad samaaegselt või millised on vaja lõpetada enne järgmistega alustamist. Kui seejärel graafikus mõne tegevuse algus- või lõppkuupäevi või kestust muudetakse, planeerib Gantt järgnevad tegevused kõiki seatud piiranguid arvesse võttes automaatselt ringi.

Tegevuste progressiriba lohistades saab kiirelt määrata, kui suures osas mingi tegevus on tehtud ning kogu koheselt on näha kogu projekti edenemine.

Lisasime erinevaid tegevuste filtreid

Selle asemel, et peaks tegevusi ükshaaval läbi klikkima, oleme juurde lisanud erinevaid võimalusi filtreerimiseks. Nii saab nüüd kuvada vaid neid osakonna või töötaja tegevusi, mis on seatud töötajatele isiklikeks eesmärkideks ja mida näidatakse arenguvestluse vormil. Mitme asutuse vahel jagatud tööülesannete loendist saab võtta ette vaid oma asutuse, valitud üksuse või töötaja vastutusel olevad tegevused. Kui kinnitamisel pannakse aasta tööplaan lukku ning peale seda veel töötajad lisavad tegevusi, mis võivad asutuse eelarvet mõjutada, on võimalik sellised kirjed kiiremalt üles leida.

Aruande moodulis olev filter võimaldab nüüd eraldi välja võtta nii eelarvesiseseid ja eelarveväliseid tegevusi koos vastavate summadega.

Täiendused seoses tööplaaniga seotud isiklike eesmärkidega

Kui seni sai oli töötajate arenguvestlustele vormidele kuvatavate tegevuste ajavahemik piiratud täisaastaga, siis nüüd saab soovi korral määrata täpsemad kuupäevad, mille järgi süsteem tegevusi personalivestlustele vormidel näitab. See võimaldab kvartaalsete või poolaastavestluste käigus vaadata töötajal ja juhil üle vaid vastaval ajahetkel käsil olevate töötulemuste täitmine.

Vestluste vormide juures saab nüüdsest määrata, et vastuseid imporditakse kokku erinevatest küsimustikest. See on vajalik puhuks, kui mõnel töötajatel on eelmine vestlus katseajavestlus, teistel aga arenguvestlus ning uuele arenguvestluse ankeedile on vajadus kanda näiteks kokkuleppeid eeltäidetuna automaatselt mõlemast vestluse tüübist.

Töötaja järgmise perioodi tegevuste planeerimisel ei ole enam vaja strateegilise eesmärgiga seose loomiseks tööplaani moodulisse suunduda, vaid küsimusse on lisatud võimalus lisada tegevuselse seos strateegiaga otse vestluse vormilt.

Muud väiksemad muudatused

Uuenenud Active Directory liidese abil on administraatoril rohkem võimalusi seadistamiseks ja muuhulgas näiteks piirata, millised kasutajagrupid PlanProsse sisse tõmmatakse, lisaks loob nüüdsest PlanPro mitmetasemelise struktuuri hierarhia täielikult automaatselt – eeldusel, et ADs on kasutaja andmetes vastav info korrektselt olemas.

Seadetes saab tegevuse tüübi põhiselt nüüd määrata, milliseid vahekaarte (täitmised, etapid, seosed, eelarve, failid, custom-andmeväljadega vorm) tegevuskaardil kuvatakse.

Nimekirjavaatesse on lisatud tegevuste masskopeerimise võimalus.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: