Versiooniuuendus 8.2: meeskonnaliikmetele rollide määramine tegevustepõhiselt; tegevuste kopeerimine ja aktsepteerimine

Valminud on järjekordne suurem versooniuuendus.

PlanPro projektijuhtimise moodulis:

 • Struktuuri, strateegia, riskide ja tegevuskavade vaadete hierarhiasse lisatud kõigi puu elementide avamise ja sulgemise võimalus.
 • Avatud olekus kirjele vajutades avaneb kirje muutmise aken.
 • Uuenenud eelarve vorm.
 • Otsingu aken paigutatud tegumiribale.
 • Algus- ja lõppkuupäevade viimine eraldi tulpadesse. Kui tegevuse tähtaeg on ületatud, muutub staatuse asemel punaseks tegevuse lõpu kuupäev.
 • Kiireks ülevaate saamiseks tegevustest, on lisatud tegevuse nimekirjas iga tegevuse ette staatust tähistav värvijoon.
 • Kanban, Gantti ja Scheduler vaadetes töötavad nüüd ka uue tegevuse lisamine, otsing ja erinevad filtrid. Filtri seis peetakse meeles ja saab liikuda erinevate vaadete vahel nii, et kuvatakse samu väljafiltreeritud tegevusi.
 • Meeskonnaliikmetele  saab seadistada rolle ja neid tegevusepõhiselt  töötajale määrata. Rolle saab luua koos rolli kirjeldustega  seadete kaudu ja lisada meeskonnale tegevuse vaates.
 • Tegevust saab kopeerida.
 • Tegevuse vastutajaks või kaastäitjaks määramise kinnitamine. Töötaja aktsepteerib talle suunatud tegevuse täitmises osalemise või keeldub sellest.
 • Erinevate vaadete laadimise optimiseerimine.

PlanPro vestluste moodulis:

 • Kõik vestlused vaatesse on lisatud kõigi struktuuriüksuste avamise ja sulgemise võimalus.
 • Läbivalt on korrastatud termineid: juht, töötaja ja vestleja.
 • Aktiivsuslogi teated on ülevaatlikumad.
 • Vestluste raportisse on lisatud vestluse staatuse tulp.
 • Töötajal ei ole õigust vestluse vormi printida sel ajal, kui küsimustik on vestlejale edastatud .
 • Tagasisidevestluse tüübi puhul määratakse vaikimisi juhiks tagasidestatava juht.