Blogi

PlanPro versiooniuuendused, sügis 2023: täiendused kalendris; arendused mõõdikutega seoses; andmete import Excelist; katseajavestluste automaatne väljasaatmine

Viimase poole aasta jooksul on PlanPro tarkvarasse lisandunud palju uut. Nagu ikka, uus funktsionaalsus on arendatud juurde lähtuvalt kasutajate vajadustest. Mitmed meie kliendid on soovinud süsteemselt kaardistada oma organisatsiooni töötajate tööülesannete täitmiseks kuluvat aega ning seega oleme teinud mitmeid kasulikke täiendusi aja planeerimise ja tegeliku ajakasutuse märkimise jaoks. 

Jätkusid mõõdikute mooduli arendused. Oleme pööranud tähelepanu sellele, et kasutaja leiaks talle vajaliku ja aitame tal andmehulgas orienteeruda.

Allpool lühikokkuvõte neist täiendustest, mis jooksvate versiooniuuenduste käigus meie klientidele on kättesaadavaks saanud.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine - kalender

 • Kasutajate soovil tõime tagasi 24 h ajamärkimise võimaluse. Kalendrikandeid saab nüüd luua 15-minutilise täpsusega ehk ka vajadusel näiteks 45-minutilisi.
 • Tegevust kalendrisse tõmmates saab nüüd täpsustada, millist tüüpi tegevusega (kandega) on tegemist. Vaikimisi on süsteemis kohe olemas tüübid e-mail, telefonikõne, koosolek. Vajalikke tüüpe saab peakasutaja seadetes ise juurde luua.
 • Kalendri vaates saab nüüd lisada kalendrikandele kommentaari, mis talletub ka tegevuskaardil kommentaaride jaotuses.
 • Täiendasime ka teiste kasutajate kalendrikannete nägemise õiguste kontrolli.

Tegevuste vaated

 • Tegevuse nimekirjavaates saab nüüd iga kasutaja oma andmetulpade järjekorda muuta. PlanPro jätab kasutaja eelistuse meelde ja järgmine kord vaadet avades on ees sama järjestus. Ka kasutaja poolt valitud grupeeritud vaade salvestub kasutajapõhiselt.
 • Tegevuse juures on nüüd saatuse muutmise kuupäev koos kellaajaga.
 • Võimalus tegevustele lisada masstoiminguga seosed mõõdikutega.
 • Tegevuste filtrisse on lisandunud valikud näitamaks vaid etappe sisaldavaid tegevusi, samuti tegevusi, mille etappide tähtaeg saabub lähema 7 päeva jooksul.
 • Kanban ehk tahvelvaates kuvatakse nüüd ka tegevuse etappide tähtaegu ja prioriteedi lippu. Kirjele hiirega peale minnes näeb tooltip’is kõiki ülamtegevusi.
 • Tegevuse nimekirjas saab eraldi veerus vaadata tegevuste seoseid mõõdikutega, käesoleva aasta sihte ja tulemit. Alternatiivina saab tegevuste nimekirjas kuvada soetud mõõdikuid tegevuste all. 
 • Läbivalt kuvatakse nii tegevuskaardil kui seoste loomise vormil, mis tüübiga on tegemist ning lisaks on filter tüüpide filtreerimiseks.

Strateegia ja mõõdikute moodul

 • Strateegia detailvaates on eesmärkide ja mõõdikute info toodud ühte tervikpilti. Ühe klikiga saab strateegiliste eesmärkide juures näha kõiki seotud mõõdikuid koos sihtide, tulemi ja täitmise seisuga.
 • Osakonnapõhised mõõdikud –  erinevatele üksustele saab seada erinevaid sihte ja iga üksus saab raporteerida oma tegelikku. Vaikimisi eeltäidetakse osakondade sihid alati üldsihtide väärtustega. 
 • Iga mõõdiku puhul on võimalik määrata erinev tegeliku tulemi arvutusvalem (summa, keskmine, miinimum, maksimum) ning täpsustada suund – kas suurem on parem või väiksem on parem. Nende määrangute alusel arvutatakse tulemite saavutamise protsendid, seda üldmõõdiku kui ka osakondade lõikes.
 • Tulemi tegeliku täitmise protsendi põhjal tekkiv automaatne värviline hinnangu täpp aitab kiirelt saada ülevaate, mis seisus mõõdiku sihtide saavutamine on.
 • Mõõdikute ühikute loetelu on täienenud klientide palvel mitmete valikutega: punkti, hektar, päev, tund, minut, m2, m3, kWh, km, km/h.
 • Mõõdikute täisvaates saab kasutada ka osakondade filtrit, kiirvalik „Minu mõõdikud“ aitab kasutajal kiiresti näha vaid neid mõõdikuid, mis on temaga otse seotud. Tegelike näitajate sisestamiseks on loodud lihtvaade, kus vaikimisi on ees kasutaja osakond.
 • Erinevaid mõõdiku vormi andmeväljade kuvamise eelistused salvestuvad kasutajapõhiselt ja mitmed muud väiksemad täiendused.

Tegevuskaardi vorm

 • Tegevusele on nüüd võimalik lisada kokkuvõtlik aasta tulemusaruanne. Kui tegevus kestab rohkem kui aasta, on aastakokkuvõte võimalik lisada iga aasta kohta.
 • Tegevuskaardil saab nüüd otse avada ja lisada uusi seose kirjeid (strateegia, tegevuskava, riskid) ilma vastava mooduli detailvaatesse minemata.
 • Tegevuse üleandmisel juba tegevusega seotud kasutajale liidetakse eelneva kasutaja planeeritud aeg.

Vestluste moodul

 • Nüüd saab luua reegleid küsimustike ja katseajavestluste automaatseks väljasaatmiseks tulenevalt töötaja tööle asumise või katseaja lõpu kuupäevast või määrata kindla kuupäeva, mil väljasaatmine toimub.
 • Kokkuvõttesse lisatud võimalus diagrammil kuvada käesoleva aasta ja eelmise perioodi rahulolu-uuringu tulemuste võrdlusi.
 • Nüüd saab ka küsimustike arhiivis vaadata küsimustiku eelvaadet.
 • Põhiküsimustiku külge lisatud kompetentsimudelis saab soovi korral samuti rakendada kohustuslikke küsimusi.

Muud täiendused

 • Kui olete seni hallanud oma tegevusi, strateegilisi eesmärke, riske ja mõõdikuid Excelis, siis nüüd saab Excelist andmed PlanProsse sisse importida.
 • Loodud võimalus automaatselt ja regulaarselt salvestada tööplaani aruandeid xls ja csv formaadis lihtsamateks kasutaja poolt hallatavateks failipõhisteks liidestusteks PlanPro väliste tarkvaradega (nt  erinevad analüüsi ja visualsiseerimistarkvarad vms).
 • Lisatud alusplatformi PHP 8.2 tugi.
 • Aruandesse lisandus võimalus finantsallikate kaupa grupeeritud vaates summeerida kontode eelarve ülakontodele.

Tekkis huvi? Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara tasuta demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: