Blogi

PlanPro versiooniuuendus 6.9: kasutajapõhised vaated, uued strateegia, riskide, partneri ja teguskava vormid

Meil on hea meel teatada, et uut aastat alustame uue hoo ja suurema PlanPro uuendusega.
Läbivad muudatused süsteemis:
 • Kaastäitmisteta tegevuste vaatamine. Loodud vastav võimalus nii esilehel kui struktuuripuus.
 • Kui kasutaja ei soovi esilehel või muudes tegevuse vaadetes näha teatud tegevusi (nt tehtud, mitteaktiivseid jm)  võib ta nende vaatamise staatuse filtrist välja lülitada ning see määrang salvestub.
 • Kasutajapõhine vaadete kujundamine.  Kasutaja saab süsteemis käbivalt  nüüd sisse ja välja lülitada talle vajalikke infotulpi ning need määrangud salvestatekse vaatepõhiselt.
Üldvaated e. ”puud”:
 • Uus dünaamiline ja mugavam strateegia, riskide, partneri ja teguskava vorm.  Kujundus ja tulemuste lisamine on teostatud analoogselt tegevuse vormile.
 • Parandatud ja kiirendatud on tööd puude (strateegia, tegevuskavad jne) elementidega, sh nende  lohistamine hierarhias teise kohta jne.
 • Puudes kuvatakse finantsveerud sarnaselt tegevuste nimekirjaga: Tulu (planeeritud, tegelik) ja Kulu (planeeritud, tegelik).
 • Loodud eelarve kontrollsumma sisestamise võimalus  struktuuri, strateegia tegevuskavadele ja nende kuvamine vastavates puudes.
Tegevused:
 • Tegevusel nüüd  võimalik sisestada eelarve kohustus võetud summana.
 • Õigusloome tegevuste vorm. Õigusakti tüüpe ja õigusloome etappe saab defineerida klassifikaatorites.
 • Tegevuste vaadetes ei näidata enam “kustutatud” (kuid veel administraatori poolt taastatavate) ülategevusi.
 • Üldkokkuvõtte kirjutamisel tegevuse vormile salvestatakse  nüüd ka selle koostamise aeg.
Aruandes:
 • ​Loodud võimalus tulukontode ja kulukontode kuvamiseks eraldi ja erineva valikuna.
 • Muudatud on eelarve tulpade kuvamisjärjestust  ülevaatlikumaks.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: