Eelarve koostamine

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks ja saage terviklik ülevaade kõigist rahastamist vajavatest projektidest ja tegevustest.

Vii eelarve koostamine PlanPro tarkvaraga uuele tasemele

Planeerige eelarve käesolevaks aastaks ja kuni neljaks tulevaks aastaks. Tänu sellele, et tegevuste ja eelarve planeerimine ning täitmise jälgimine toimub ühes keskkonnas, võimaldab see anda kogupildi tuludest ja kuludest, kavandatavatest tegevustest.

Projekti eelarve koostamine

Eelarve koostamine: põhifunktsioonid

Eelarve koostamine: finantsallikad

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

Soovite eelarve planeerimise võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Terviklik tarkvaralahendus

PlanPro on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

ARUANDED

Aruannete genereerimine, kuvamine ning eksportimine erinevate parameetrite alusel.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: