Terviklik ülevaade rahastamist vajavatest tegevustest

Tänu sellele, et tegevuste ja eelarve planeerimine ning täitmise jälgimine toimub ühes keskkonnas, võimaldab see anda kogupildi tuludest ja kuludest, kavandatavatest tegevustest.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Eelarve koostamine

Eelarve koostamine ja täitmise jälgimine

 • Eelarve planeerimine tegevustele/projektidele
 • Tulu, kulu, investeeringud, finantseeringud
 • Summade automaatne periodiseerimine
 • Kontrollsummad aastate lõikes
 • Planeeritud ja tegeliku võrdlus

Finantsallikad

 • Finantsallikate määramine
 • Eelarveväliste vahendite määramine

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvalvaade, gantti graafik)
 • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannete täitmiseks kuluvat aega planeerida ja tegelikult kulunud aega logida
 • Töötaja tööülesandeid siduda organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
 • Tööülesanded kanda hindamiseks tulemusvestluse vormile

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Küsi lisainfot

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.