EELARVE KOOSTAMINE:
terviklik ülevaade rahastamist vajavatest tegevustest. Planeeri eelarve käesolevaks aastaks ja kuni neljaks tulevaseks aastaks.

Tänu sellele, et tegevuste ja eelarve planeerimine ning täitmise jälgimine toimub ühes keskkonnas, võimaldab see anda kogupildi tuludest ja kuludest, kavandatavatest tegevustest.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Eelarve koostamine

Eelarve koostamine

 • Eelarve planeerimine tegevustele/projektidele
 • Tulu, kulu, investeeringud, finantseeringud
 • Eelarve planeerimine kuu täpsusega
 • Tegevuse, protsessi, strateegilise eesmärgi jne põhine eelarve
 • Eelarve läbirääkimiste  ja lisataotluste menetlemise protsess
 • Summade automaatne periodiseerimine
 • Kontrollsummad aastate lõikes
 • Tegeliku eelarvekasutuse jälgmine

Eelarve koostamine: finantsallikad

 • Finantsallikate määramine
 • Eelarveväliste vahendite määramine

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvalvaade, gantti graafik)
 • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannete täitmiseks kuluvat aega planeerida ja tegelikult kulunud aega logida
 • Töötaja tööülesandeid siduda organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
 • Tööülesanded kanda hindamiseks tulemusvestluse vormile

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

Tööde haldamine ja projektide juhtimine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline tulemusjuhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Tööaja planeerimine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.