Versiooniuuendus 7.0

Oleme uuendanud tarkvara vundamendiks olevat raamistikku ja optimeerinud tarkvara arhitektuuri, mis teeb uue versiooni võrreldes vanaga oluliselt kiiremaks. ...

Versiooniuuendus 6.9: kasutajapõhised vaated, uued strateegia, riskide, partneri ja teguskava vormid

Meil on hea meel teatada, et uut aastat alustame uue hoo ja suurema PlanPro uuendusega. Läbivad muudatused süsteemis: Kaastäitmisteta tegevuste vaatamine. Loodud vastav võimalus nii esilehel kui struktuuripuus. Kui kasutaja ei soovi esilehel või muudes tegevuse vaadetes  näha  teatud tegevusi (nt ...

Moldova Riigikantselei võttis kasutusele PlanPro tarkvara

Meil on hea meel teatada, et Moldova Vabariigi Valitsuse Riigikantselei võttis erinevate Moldova riiklike tegevuskavade jälgimiseks ja täitmise monitoorimiseks kasutusele PlanPro tarkvara. PlanPro hakkab koondama endas Moldova Vabariigi Valitsuse strateegilisi eesmärke ning nende saavutamiseks ...

Versiooniuuendus PlanPro 6.8: uuenenud disain, lihtsam kasutajate administreerimine

Kogu kasutajate administeerimine on toodud struktuurivaate alla. Struktuuriüksuste tasemeid on võimalik luua piiramatul arvul. Kasutajaid ja struktuuriüksuseid saab hiirega soovitud kohta lohistada. Puudub vajadus sünkroniseerimiseks. Seadistamine toimub ülemiselt menüüribalt, hammasratta. ...

Versiooniuuendus PlanPro 6.7: tööülesannete üleandmine, töö tulemuslikkuse hindamine, prügikast

PlanPro versiooni 6.7 on lisandunud mitmeid uusi funktsionaalsusi. Tööülesannete üleandmine.  Näiteks töötaja lahkumise korral või puhkuse ajaks on võimalik tööülesanded lihtsalt teise(te)le töötaja(te)le üle anda. Töötaja tegevuse tulemuslikkuse hindamine. Otsene juht või sõltuvalt süsteemi ...

Versiooniuuendus PlanPro 6.6: dünaamilised puud, aruannete template’id

Meil on hea meel teatada, et läheme sügisele vastu uue versiooniga, mis sisaldab järgmisi muudatusi ja täiendusi: Strateegia, riskide ja tegevuskavade puud on nüüd dünaamilised. Strateegia, riskide ja tegevuskavade puusse saab nüüd teha piiramatul arvu alamtasemeid ning tulpade laiust saab muuta. ...