Versiooniuuendus 8.0: uuenenud kujundus, tegevuse vorm ja vasakmenüü, loodud võimalused 360 kraadi tagasiside hindamiseks

Valminud on PlanPro juhtimistarkvara versioon 8.0. Uuendused tööplaanide haldamise moodulis: Uuenduses oleme rõhku pannud kasutusmugavusele, kiirusele ja operatiivsusele. Selleks oleme loonud uue kujunduse, mis loob fookuse sisule ja on intuitiivsem kasutada. Vasaku puu oleme teinud . ...

Versiooniuuendus 7.6: täiendatud tegevuste filtrit, lisandunud graafikud, uued võimalused personalihindamise moodulis

Valminud on järjekordne versiooniuuendus mis sisaldab uut funktsionaalsust ja palju uusi võimalusi. Uuendused tööplaanide haldamise moodulis: Tegevuse filterisse on lisandunud võimalus ainult teatud tegevuse tüüpide kuvamiseks, samuti on lisatud filter tegevustele, mille tähtaeg saabub 7 päeva ...

Versiooniuuendus 7.5: lisandunud vasakmenüü, tahvli vaade, moodulite väljalülitamine

Uues versioonis on lisaks tehnilistele muudatustele (süsteemi kasutuskiiruse oluline kasv)  toimunud suuremad ümberpaigutused kasutajaliidese ülesehitusel. Kasutajaliidese parendamisel oleme keskendunud kasutusmugavuse tõstmisele ning kasutaja saab nüüd mugavamalt keskenduda süsteemis töötamisel ...

Maanteeamet hakkab kasutama PlanPro tarkvara arenguvestluste läbiviimiseks ja kompetentside hindamiseks

Maanteeamet hakkab kasutama PlanPro tarkvara töötajatega arengu- ja hindamisvestluse, lahkumisintervjuude läbiviimiseks ning kompetentside hindamiseks. PlanPro vestluste mooduli kasutuselevõtt personaliarenduse infosüsteemina annab Maanteeametile tervikpildi organisatsiooni kompetentsitasemetest, ...

Moldova Välisministeerium ja Moldova E-Riigi Keskus võtsid kasutusele PlanPro tarkvara

Moldova Välisministeerium hakkab PlanPro tarkvara kasutama Moldova ja Euroopa Liidu vahelises assotsiatsioonilepingus Moldovale 2014-2016 seatud strateegiliste eesmärkide ja projektide progressi monitoorimiseks. Moldova valitsuse e-Transformation Agenda eesmärkide ja projektide jälgimine toimub ...

Maksu- Ja Tolliamet võtab kasutusele PlanPro vestluste mooduli

Maksu- ja Tolliamet võtab kasutusele PlanPro vestluste mooduli 1500 töötaja arenguvestluse, katseaja- ja lõpuvestluse läbiviimiseks. Projekti käigus arendatakse lisaks juurde kompetentside hindamise funktsionaalsus. PlanPro vestluste ja personali hindamise moodul võimaldab töötajatega läbi viia ...