Tööajakaardistus Keskkonnaametis ehk kuidas kaardistada mõtlemist

Keskkonnaamet viis läbi tööajakaardistuse, et paremini mõista, kuidas tööaeg jaotub erinevate tegevuste vahel ning milliseid muudatusi tasuks töökorralduses kaaluda. Valik langes PlanPro kasuks, sest see on töötajate jaoks tuttav tarkvara, millega nad on tööplaanide haldamisel, koostöövestlustel ja tegevuspõhise eelarve planeerimisel kokku puutunud.

EANS täiustas PlanPro abil projektide ja muudatuste juhtimise protsesse

Tavaliselt otsitakse uut tarkvara siis, kui ettevõtte protsessid muutuvad nii keeruliseks, et varasem tarkvara enam ei rahulda. Nii juhtus ka EANSiga , kes vajas protsesside ja projektide juhtimiseks midagi enamat kui Exceli tabel ning e-post. Appi tuli PlanPro juhtimistarkvara, mida EANS kasutab alates 2018. aastast.

Kuidas tagada strateegilises planeerimises tulemuslikkus?

Tulemuslikkuse tuvastamise eelduseks on eesmärkide saavutustaseme mõõtmine – selleks on vajalik kaardistada, kus me hetkel oleme ja kuhu me soovime jõuda. Kui näitajaid on palju, siis nende haldamine on ajamahukas ning siinkohal vajame appi infosüsteemi.

KIK kasutab PlanPro tarkvara juhtimistööriistana ning töövahendina, mis on aidanud lihtsustada aruandlust ja tööaja kaardistamist kogu organisatsioonis

Eelkõige sai PlanPro kasutusele võetud juhtkonna tööriistana, et hallata paremini meie organisatsiooni eesmärke, nende edenemist ja täitmist. Eelnevalt oli KIKis kasutusel Excel, kuid mõistsime, et vajame selle asemele efektiivsemat lahendust. Sellist tööriista, mis meie tööd lihtsustaks. Täna teeme PlanPros oma iga-aastast tegevuskava – planeerimine tegevusi, hindame tegevuste edenemist, vaatame ette järgmisesse perioodi, kasutame kvartaalset aruandlust.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: