fbpx
Kuidas tagada strateegilises planeerimises tulemuslikkus?

Kuidas tagada strateegilises planeerimises tulemuslikkus?

Tulemuslikkuse tuvastamise eelduseks on eesmärkide saavutustaseme mõõtmine  – selleks on vajalik kaardistada, kus me hetkel oleme ja kuhu me soovime jõuda. Kui näitajaid on palju, siis nende haldamine on ajamahukas ning siinkohal vajame appi infosüsteemi. Kindlasti olete kuulnud väljendit „mida mõõdad, seda saavutad“. Vaadates strateegiadokumente ei jää kahtlust, et paljud organisatsioonid, eeskätt avalik sektor, on […]

Kliendilugu: KIK kasutab PlanPro tarkvara juhtimistööriistana ning töövahendina, mis on aidanud lihtsustada aruandlust ja tööaja kaardistamist kogu organisatsioonis

Kliendilugu: KIK kasutab PlanPro tarkvara juhtimistööriistana ning töövahendina, mis on aidanud lihtsustada aruandlust ja tööaja kaardistamist kogu organisatsioonis

Seekord oli meil rõõm vestelda Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) finants- ja haldusosakonna juhataja Maarika Kõrmi ja finantskontrolleri Eva Kaarliga, kes jagasid KIK kogemust PlanPro tarkvara juurutamisel ja kasutamisel. PlanProd on KIK kasutanud nüüdseks juba kolm aastat. Maarika lai tööpõld hõlmab nii raamatupidamise, asjaajamise, halduse, kommunikatsiooni, kvaliteedi, personali ja IT valdkondi. Eva keskendub Maarika tiimis oma igapäevatöös […]

Postimehe artikkel: “PlanPro – terviklik juhtimistarkvara, mis aitab säästa aega ja raha”

Postimehe artikkel: “PlanPro – terviklik juhtimistarkvara, mis aitab säästa aega ja raha”

Kuidas hoida fookust eesmärkidel, korraldada meeskondade tööd, planeerida eelarvet, juhtida riske, monitoorida ja hinnata töötulemusi hästi ja efektiivselt? Spetsiaalne juhtimistarkvara koondab info ja sellega seotud tegevused (ja nende planeerimise) ühte digikeskkonda. See muudab sisemiste protsesside haldamise selgemaks, efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. On üsna levinud, et organisatsioonides kasutatakse info kogumiseks, haldamiseks ja edastamiseks erinevaid Exceli faile ja […]

Agiilne strateegiline juhtimine – uue aja kriitiline edutegur

Agiilne strateegiline juhtimine – uue aja kriitiline edutegur

4 põhjust, miks muutumatuna püsiva strateegia olemasolust enam ei piisa Teame, et püsivalt edukad on need organisatsioonid, kes juhivad teadlikult nii lühi-, kesk-pikka kui ka pikaajalist tulemuslikkust. Kuid kuidas seda efektiivselt teha ja tagada soovitud haldusvõimekus? Kuidas garanteerida, et strateegiline planeerimine ja juhtimine oleks järjepidevalt ümbritsevate muutuste ja muudatustega kooskõlas ning see kõik kajastuks ka […]