Asendage lugematud Exceli failid oma ettevõttes ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid tööstussektoris kasutavad PlanPro tarkvara erinevate protsesside haldamiseks.

  • Strateegiliste eesmärkide elluviimine - planeerige pika- ja lühiajalistest eesmärkidest lähtuvaid konkreetseid tegevusi ja jälgige seatud eesmärkide saavutamist vastavalt kokkulepitud ajakavale.
  • Riskijuhtimine - töötajate tervis ja heaolu on iga tootmisettevõtte prioriteet. Juhtige ettevõtte riske, et toetada strateegia elluviimist, aidates saavutada finants- ja tegevuseesmärke ning ära tunda võimalusi ja hoida ära mittesoovitud sündmuseid.
  • Kvaliteedijuhtimine - standardiseeritud ja dokumenteeritud protsessid, parendustegevuste kavandamine.
  • (Arendus)projektide juhtimine - jätkusuutlikkus, pidevad muutused tarneahelas, digitaliseerimine ja automatiseerimine on osa tänapäevase tööstusettevõtte väljakutsetest. Juhi, halda ja hinda arendusprojekte mugavalt ühes infosüsteemis.
  • Sisukad arengu- ja tulemusvestlused - looge vestluste abil süsteem saavutuste tunnustamiseks, väärtuste tugevdamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks. Võimaldage juhtidel teha objektiivsemaid palga-, edutamis- ja järelkasvu puudutavaid otsuseid, hinnates tulemuslikkust faktide, mitte arvamuse põhjal. Hinnake töötajate kompetentse, pühendumust ja rahulolu, kaardistage ettevõttest lahkumise põhjuseid. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Küsi lisainfot

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro lahendused tööstusettevõtetele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Eelarve koostamine
Arenguvestlused

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!
Soovin tellida demo