Kõik personalivestlused mugavalt ühes süsteemis

Kõik personalivestlused mugavalt ühes süsteemis

Elektroonilises keskkonnas läbiviidava vestluse eeliseks on administreerimise seisukohast kindlasti see, et kõikide töötajate erinevate aastate vestluste vormid asuvad ühes kohas ja on lihtsalt leitavad. Personalijuht (või soovi korral ka osakondade juhid) saab kiiresti vestlusi algatada ning omab jooksvat ülevaadet, kui kaugel vestluste protsess töötajate ja osakondade lõikes on. Lisaks, kui vestluse käigus töötaja eelmise perioodi eesmärkide täitmisele antavad hinnangud on näiteks tulemuspalga maksmise aluseks, on mugav kõigi töötajate vestluste kokkuvõtted salvestada paari klikiga Exceli faili.

Iga vestluse tüübi jaoks sobiv töövoog

PlanPro tarkvara abil saate läbi viia erinevaid vestlusi, nt arenguvestlus koos kompetentside hindamisega, katseajalõpu vestlus, uue töötaja sisseelamisprogramm, lahkumisintervjuu, 360 või 270 kraadi tagasiside hindamine, töötajate rahulolu uuring jne. Iga vestluse tüübi jaoks on olemas sobiv töövoog. Näiteks saab valida, kas vestluse täitmist alustab esimesena töötaja või juht, kas juht näeb täidetud ankeedis töötaja vastuseid või mitte, millised küsimused on vastamiseks kohustuslikud jne. Võimalus on kuvada tulemusi visuaalselt ülevaatlikult graafikul.

Ankeetide näidised

Oleme siia välja pannud vaid mõned arenguvestluse jt ankeetide näidised. Teie saate oma küsimustiku kujundada oma ettevõtte vajadustest lähtuvalt ja küsida neid küsimusi, mis just teie jaoks on olulised.

Tulemustasu süsteemide puhul on tähtsateks tingimusteks lihtsus ja arusaadavus. Mida konkreetsem ja mõõdetavam tulemustasu kujunemine on, seda selgem ja motiveerivam on see töötajale. Läbipaistva süsteemi loomisel on oluline igale ettevõtte üksusele määrata ja töötajaga hindamisperioodi alguses kokku leppida eesmärgid koos mõõdikutega. Sealjuures tuleb arvesse võtta, et eesmärgid võivad olla erineva osatähtsusega (NB! kõikide eesmärkide osatähtsus kokku 100%) ning kui tulemuste hindamise käigus näiteks selgub, vähem olulised eesmärgid on edukalt täidetud, kuid kriitilisema tähtsusega eesmärgid ei ole, siis loomulikult on mõjutatud ka tulemustasu suurus.

Iga organisatsioon saab väga lihtsalt luua PlanPros just oma tulemusvestluse vormi ning rakendada kuitahes keerukaid tulemuspalga kujunemise süsteeme ja kasutada valemeid, mis võtavad arvesse nt etteantud piirmäärasid jpm.

Antud näite puhul arvutatakse iga eesmärgi puhul, mitu % planeeritust on tegelikult täidetud,  arvutatakse uuesti osatähtsust arvesse võttes kaalutud tegeliku täitmise % ning nii töötaja kui tema juht saavad lisada kommentaari. Lõpptulemusena võetaksegi tulemustasu maksmise aluseks üksuse ja isiklike eesmärkide kaalutud täitmiste summa (%).