Keskenduge oma valdkonna arengule ja jätkusuutlikkusele.

PlanPro tarkvara toetab seda tööplaani infosüsteemina.

Lahendused riigiasutustele

Meie tänased kliendid avalikus sektoris kasutavad PlanPro tarkvara tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamiseks koostatavate tööplaanide haldamiseks ja tegevuspõhise eelarve planeerimiseks. Lisaks ka arenguvestluste (koostöö- ja tulemusvestluste läbiviimiseks.

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Võimekas tööplaani infosüsteem PlanPro aitab teha järgmist:

Valdkonna arengukavade, programmide ja programmi meetmetest tulenevate tegevuste planeerimine, seire ning tulemusaruandlus.

Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega (lisaks Hankeplaan, Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), Prioriteetide kava, Struktuuriüksuste tööplaanid, Investeeringute kava, Uuringute kava, IT-arenduste kava jm).

Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega (lisaks Hankeplaan, Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), Prioriteetide kava, Struktuuriüksuste tööplaanid, Investeeringute kava, Uuringute kava, IT-arenduste kava jm).

Projektijuhtimine: projektide (sh struktuuriüleste) haldamine ja tulemuste hindamine.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Valdkonna arengukavade, programmide ja programmi meetmetest tulenevate tegevuste planeerimine, seire ning tulemusaruandlus.

Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega (lisaks Hankeplaan, Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), Prioriteetide kava, Struktuuriüksuste tööplaanid, Investeeringute kava, Uuringute kava, IT-arenduste kava jm).

Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega (lisaks Hankeplaan, Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), Prioriteetide kava, Struktuuriüksuste tööplaanid, Investeeringute kava, Uuringute kava, IT-arenduste kava jm).

Projektijuhtimine: projektide (sh struktuuriüleste) haldamine ja tulemuste hindamine.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Telli oma organisatsiooni jaoks personaalne esitlus

Rohkelt võimalusi

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koos- tööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

ARUANDED

Aruannete genereerimine, kuvamine ning eksportimine erinevate parameetrite alusel.

Blogi

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: