Rahulolu-uuringu küsimustiku näidis – PlanPro

Pühendumuse ja rahulolu uuring

PlanPro keskkonnas saab läbi viia ka erinevaid uuringuid ja küsitlusi.