Kõik personalivestlused mugavalt ühes süsteemis

  • Ankeetide näidised

Oleme siia välja pannud vaid mõned ankeetide näidised. PlanPro tarkvaras saate oma küsimustiku kujundada oma ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Vestluse vormil saate küsida neid küsimusi, mis just teie organisatsiooni jaoks on olulised.

  • Iga vestluse tüübi jaoks sobiv töövoog

PlanPro tarkvara abil saate läbi viia erinevaid vestlusi, sealhulgas nt arenguvestlus koos kompetentside hindamisega või ilma, tulemusvestlus, katseaja lõpu vestlus, uue töötaja sisseelamisprogramm, lahkumisintervjuu, 360-kraadi tagasiside hindamine, töötajate rahulolu-uuring jne. Iga vestluse tüübi jaoks on olemas sobiv töövoog. Näiteks saab valida, kas vestluse täitmist alustab esimesena töötaja või juht. Ankeedis saab ka määrata, millised küsimused on vastamiseks töötajale ja millised juhile. Samuti seda, millistele küsimustele vastamine on tingimata nõutav. Võimalus on kuvada tulemusi visuaalselt ülevaatlikult graafikul.

  • Kõik personalivestlused mugavalt ühes süsteemis

Elektroonilises keskkonnas läbiviidavate vestluste administreerimine on oluliselt lihtsam: kõikide töötajate erinevate aastate vestluste vormid asuvad ühes kohas ja on lihtsalt leitavad. Personalijuht (või soovi korral ka osakondade juhid) saab kiiresti vestlusi algatada ning omab jooksvat ülevaadet, kui kaugel vestluste protsess töötajate ja osakondade lõikes on. Lisaks, kui vestluse käigus töötaja eelmise perioodi eesmärkide täitmisele antavad hinnangud on näiteks tulemuspalga maksmise aluseks, on mugav kõigi töötajate vestluste kokkuvõtted salvestada paari klikiga Exceli faili.

Ankeetide näidised

Töötaja ja tema juhi vahel peetava arenguvestluse (või koostöövestluse, aastavestluse) jutupunktid on tavaliselt järgmised:

  • Vaadata üle eelmise perioodi tööülesanded ja analüüsida, kuidas õnnestus nende täitmine;
  • Püstitada eesmärgid järgmiseks perioodiks;
  • Kaardistada töötaja väärtused ja hinnata oskusi;
  • Rääkida, millega töötaja on ning millega ei ole rahul;
  • Arutleda, kas midagi vajaks muutmist organisatsiooni, meeskonna, töö sisu või töökorralduse tasandil;
  • Selgitada välja töötaja isiklik arenguplaan ja karjäärisoovid;
  • Leppida kokku töötaja edasised arendus- ja koolitustegevused.

Arenguvestluse vormi näidis

Soovite PlanPro tarkvara võimaluste kohta rohkem teada?