Montenegro valitsus võttis üleriigiliselt kasutusele PlanPro arendatud planeerimistarkvara

PlanPro võitis 2020. aasta kevadel Montenegro Vabariigi valitsuse poolt väljakuulutatud hanke ühtse üleriigilise strateegilise planeerimise ja raporteerimise tarkvara väljatöötamiseks, tarkvara on nüüdseks ka kõigis ministeeriumites juurutatud. Eestist kaks korda väiksemas Montenegros on planeerimine jaotunud valitsuse (ehk riigikantselei) ja 19 ministeeriumi vahel, mis igaüks töötavad välja oma valdkonna arengusuunad, seavad eesmärgid ning teostavad järelevalvet. Montenegro ministeeriumid kasutasid varem […]

Versiooniuuendus 8.7: tööaja arvestus

Versiooniuuendus 8.7: tööaja arvestus

PlanPro versioonis 8.7 on valmis saanud tööaja planeerimise funktsionaalsus.   Ajakulu planeerimine ja tegelik ajakasutus (Töö)aeg on piiratud ressurss ja sellega tuleb töötajatele töökohustuste seadmisel arvestada. Oluline on aega õigesti planeerida ning lisaks sellele, et mõelda, mida tegemata jätta, tasub alati kaaluda, kas olemasolevaid tegevusi on võimalik optimeerida. Paljude (kontori)töötajate töö iseloom on selline, et […]

PlanPro raportite keskkonna uuendus Moldovas

PlanPro aitab Moldova avalikus sektoris vähendada bürokraatiat ning parandada valitsuse tegevuste läbipaistvust, samuti raportite kvaliteeti ja kättesaadavust. PlanPro tööplaanide, strateegiliste eesmärkide ja monitooringu infosüsteem on edukalt rakendatud Moldova Vabariigis juba 2014. aastast: Riigikantselei kasutab PlanPro tarkvara erinevate Moldova riiklike tegevuskavade ja rahvusvaheliselt finantseeritavate projektide haldamiseks ning Välisministeerium EL assotsiatsioonilepingust tulenevate eesmärkide, tööplaanide ja strateegiliste eesmärkide monitoorimiseks. Perioodil detsember 2018 […]