Alates tööülesannete haldamisest kuni keerukate projektide juhtimiseni – tänu PlanPro tegevuste haldamise funktsioonidele saate hõlpsalt planeerida, jälgida ja teha koostööd

PlanPros on kõige keskmes töötaja tööülesanne, mis võib olla nii kas olla mõne suurema projekti osa või eraldiseisev tegevus. Sõltuvalt organisatsiooni eripärast võib tegevuseks olla projekt, teenus, rutiin, hange, õigusloome või mõni teie organisatsiooni vajadustele vastav spetsiifiline tüüp.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit,100% läbipaistvust

Tööülesannete haldamise põhifunktsioonid:

 • Vastutaja ja kaastäitjate valimine
 • Alguskuupäeva ja tähtaja määramine
 • Staatuse määramine
 • Prioriteedi määramine
 • Vaheetappide seadmine
 • Failide ja linkide lisamine
 • Meeskonnaliikmetelt kooskõlastuse küsimine
 • Tüübid: projekt, töö, rutiin, hange jne
 • Tööülesannete koondamine tegevuskavadeks
 • Oodatav tulemus, kirjeldus ja kommentaarid
 • Raportite (nt kuu-ja kvartaliaruanne) esitamine
 • Muudatuste ajalugu, ülevaade toimingutest aktiivsuslogis
 • Automaatsed e-maili teavitused ja meeldetuletused

Gantt diagramm
Visualiseeritud vaade tööde mugavamaks planeerimiseks ja jälgimiseks

 • Ülesannetevaheliste seoste loomine
 • Puhvrite seadmine
 • Ülesande edenemise määramine

Kanban e. tahvlivaade

 • Ülevaade tööülesannetest staatuste lõikes
 • Tööülesannete staatuse muutmine
 • Etappide lõpetatuks märkimine

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Töötaja tööülesandeid siduda organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
 • Tööülesanded kanda hindamiseks tulemusvestluse vormile
 • Tööülesannetele määrata osakaalu, mis läheb arvesse töötulemuste hindamisel
 • Tööülesandeid siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannete täitmiseks kuluvat aega planeerida ja tegelikult kulunud aega logida
 • Tööülesannete täitmiseks vajalikke kulusid-tulusid-investeeringuid planeerida

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.