Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid tervishoiusektoris kasutavad PlanPro tarkvara erinevate protsesside haldamiseks.

  • Arengukavad -  areng on osa iga kaasaegse tervishoiuorganisatsiooni eesmärkidest. Hallake arengukavasid, eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavasid, tööplaane ja tegevusi koos seotud osapooltega hõlpsalt ühes infosüsteemis üle kogu organisatsiooni.
  • Projektijuhtimine - juhtige oma tervishoiuasutusesiseseid projekte ühes tarkvaralahenduses, olgu selleks siis ravikvaliteeti, teadustegevust või jooksvat haldust puudutavad projektid. 
  • Hanked - muutke hangete läbiviimine tõhusamaks läbi organisatsioonisise koostöö parandamise nii hangete ettevalmistamisel kui ka pooleliolevate hankemenetluste juhtimisel.
  • Tervishoiuasutused pakuvad tööd tuhandetele inimestele üle Eesti. Õppimine ja areng on osa organisatsiooni eesmärkidest. Viige PlanPro tarkvara abil läbi arenguvestluseid ning kaardistage nende käigus koolitusvajadused.  Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Küsi lisainfot

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro lahendused tervishoiusektorile

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Eelarve koostamine
Arenguvestlused

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!
Soovin tellida demo