PlanPro võimaldab teie töötajatele näidata, kuidas igapäevased tööülesanded ja projektid aitavad teie organisatsioonil eesmärke saavutada.

Muudame pikaajalised eesmärgid konkreetseteks tegevuskavadeks ja tegevusteks koos ajakava, ressursside ja tegevuste elluviimise eest vastutajatega. Aitame hoida tegevustega seotud meeskonda õigel teel, parandame koostööd ja infovahetust.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Strateegiline juhtmine

Strateegia mooduli põhifunktsioonid:

 • Pikaajaliste strateegiliste eesmärkide seadmine
 • Strateegiapuu hierahria loomine
 • Mõõdikute määramine
 • Algtaseme, vahetasemete ja sihttaseme määramine
 • Strateegilistele valdkondadele vastutajate määramine
 • Strateegiliste eesmärkide täitmise jälgimine
 • Strateegiliste eesmärkide kättesaadavus igale töötajale
 • Strateegiliste eesmärkide sidumine töötajate tööülesannetega

Tulemusjuhtimine

Kasutades strateegilist juhtimist koos tööülesannete haldamise funktsioonidega, saab:

 • Töötaja tööülesanded kanda tööplaanist tulemusvestluse vormile
 • Tulemusvestluse vormil näidata tööülesande ehk töötaja isikliku eesmärgi seost strateegilise eesmärgiga
 • Tööülesannetele määrata osakaalu ja arvestada seda täitmise hindamisel

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvalvaade, gantti graafik)
 • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannetele töötajate lõikes aega plaanida ja tegelikku logida
 • Tööülesannete täitmiseks vajalikku eelarvet planeerida
 • Hallata riske
 • Viia strateegilised eesmärgid iga töötajani

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.